Ministeren inviterer kommunar til speed-date med lærarstudentar

24.03.17 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer alle kommunane i Troms og Finnmark til ein speed-date med lærarstudentar frå UiT.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer alle kommunane i Nord-Noreg til å presentere korleis dei jobbar for å rekruttere lærarar til alle dei ledige jobbane i nord, og å treffe jobbsøkande lærarstudentar ved UiT i Tromsø og Alta. Foto: Stig Brøndbo

– Eg ønsker å møte alle skoleeigarane i Troms og Finnmark for å høyre kva konkrete planar dei har for å rekruttere lærarar til sin kommune, seier Torbjørn Røe Isaksen. Difor har Kunnskapsdepartementet saman med UiT Noregs arktiske universitet invitert alle skoleeigarar (kommunane) frå Sør- og Midt-Troms til eit møte på UiT tysdag i neste veke. Onsdag reiser han til UiT i Alta for å møte skoleeigarane frå Nord-Troms og Finnmark.

Konkrete tiltak                      
Da Humaniorameldinga blei presentert onsdag sa ministeren at ho ikkje inneheld nye pengeløyvingar. Han opna likevel for å finansiere tiltak for å rekruttere fleire til å ta lærarutdanning, til å motivere ferdig utdanna lærarar til å ta etter- og vidareutdanning i språkfag og til å få fleire kvalifiserte lærarar til å ta jobb i nord.
– Eg er difor interessert i å høyre korleis skeleeigarane faktisk jobbar med rekruttering til yrket. Dersom det er gode tiltak, vil vi sjå på om regjeringa kan vera med på å støtte dei, seier Røe Isaksen.

Bekymra
Departementet ønsker ikkje at møta i Tromsø og Alta skal vere ei idémyldring om kva som kan gjerast. Dei vil sjå konkrete planar.
– Sjølv om det er kommunane som har ansvar for å rekruttere lærarar, så er regjeringa bekymra for den store mangelen på kvalifiserte lærarar som alt er i Nord-Noreg – og for utviklinga som viser at mangelen på lærarar kjem til å auke i åra som kjem, seier Røe Isaksen. Dekan Sonni Olsen deler denne bekymringa, og ønsker møtet neste veke med skoleeigarane i Troms og Finnmark velkommen.
– Vi har vore pionerar i arbeidet med å utvikle lærarutdanninga til å bli ei masterutdanning, men er foreløpig ikkje nær å utdanne nok lærarar til alle dei ledige jobbane i nord, seier Olsen.

Speed-date
Frå hausten 2017 blir alle lærarutdanningane i Noreg ei femårig masterutdanning. Ved UiT har lærarutdanninga vore på masternivå sidan 2010, og rektorane har stått i kø for å tilsetje dei ferdig utdanna masterlærarane. For å gjere det endå meir attraktivt å ta seg jobb i nord, ønsker kunnskapsministeren at møta i Tromsø og Alta også skal vere ein arena der skoleeigarane kan møte jobbsøkande lærarstudentar ansikt til ansikt for å lokke dei til sin kommune. I Tromsø inviterer han difor både skoleeigarar og lærarstudentane til pizzakveld så kommunane får sjansen til å få ein speed-date med ein jobbsøkande lærarstudent. I Alta inviterer han til eit lunsjmøte med same agenda.

På Twitter   #norgesarktiske