– Utenlandske kvinner i skjørt behandles annerledes

Russiske kvinner bosatt i Finnmark lar være å bruke skjørt for å slippe horekommentarer og sextilbud, viser ny forskning fra UiT Norges arktiske universitet.
Brøndbo, Stig
Publisert: 08.03.17 00:00 Oppdatert: 07.03.17 21:54

– Det er andre krav til hvilke klær utlendinger kan ta på seg dersom de skal slippe negativ oppmerksomhet, mener Tatiana Wara, som nylig forsvarte sin doktorgrad "Den mobile kroppen" ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Stig Brøndbo
Selv 20 år etter at de kom til Norge for å jobbe, opplever russiske kvinner i Finnmark at de må være forsiktige med hva de tar på seg dersom de skal slippe uønsket oppmerksomhet, slibrige kommentarer eller tilbud om å selge sex.

– Det er andre krav til hvilke klær utlendinger kan ta på seg dersom de skal slippe negativ oppmerksomhet. I Finnmark opplever russiske kvinner at det fortsatt er holdninger om at russisk kvinne + skjørt = prostituert, sier Tatiana Wara, som nylig forsvarte sin doktorgrad ”Den mobile kroppen” ved UiT Norges arktiske universitet.

Inkludering
I sitt doktorgradsarbeid har Wara dybdeintervjuet 21  russiske kvinner, alle med høyere utdanning og alle bosatt i Finnmark. Noen av dem er i Norge for å studere videre, andre har vært her siden 90-tallet. Wara har lagt vekt på å se bak mytene og stereotypiene om russiske kvinner i Finnmark, og heller se på hvilke effekter valg av klær kan ha for identitet, og dermed også for inkludering, ekskludering og deres tilknytningsprosesser i Nord-Norge.
– Klesstil blir en viktig forutsetning for å passe inn. Jeg sett på om måten vi møter de som skiller seg ut påvirker deres egen opplevelse av seg selv og mulighetene de ser når de bosetter seg i Finnmark, sier Wara.

Må forklare seg
En av informantene, som har bodd på et tettsted i Finnmark i 15 år, fortalte at hun følte at hun hele tiden måtte forklare og begrunne hvorfor hun valgte å kle seg i skjørt. Til slutt ga hun opp og tok på seg andre klær der hun bodde. En annen fortalte om da hun ventet på bussen sammen med barnet sitt – og fikk tilbud om å selge sex.
– Kombinasjonene alder, klesstil, kjønn og nasjonalitet påvirker og forsterker hverandre, sier Wara, som selv kom til Norge fra Nordvest-Russland for mer enn 20 år siden. Da hun var i Finnmark for å gjøre dybdeintervjuene, opplevde også hun å få spørsmål knyttet til klærne hun hadde på seg.
– Jeg gikk kledt slik jeg gjør på jobb og hadde på meg skjørt. I en lokal butikk lurte de på om jeg skulle i selskap, sier Wara.

Ensidig
Som en del av forskningen har Wara lest gjennom Finnmarks-avisene fra 90-tallet. Hun fant mange negative oppslag med fokus på prostitusjon og de russiske kvinnene.
– Jeg ble overrasket over hvor bastant og ensidig oppslagene var. Til tross for at migranter fra Russland har ulik bakgrunn, ble russiske kvinner ensidig fremstilt i mediedebatten i Nord-Norge, ofte med vekt på historier om kriminalitet og prostitusjon, sier Wara. Hun mener at selv om prostitusjonstrafikken har stoppet for lengst og 90-tallsdebatten ikke lenger er aktuell, så har den fortsatt stor innvirkning på russiske kvinners erfaringer, praksiser og opplevelser knyttet til det å bo i Norge.

Aktuelt i Oslo
I dag jobber Tatiana Wara som prosjektleder i Tromsø kommune. Da hun jobbet tett på flykninger gjennom kommunens flyktningetjeneste, møtte hun utenlandske kvinner som forteller om mye av det samme som det russiske kvinner opplever i Finnmark.
– Utenlandske kvinner møter andre krav til hvordan de kan gå kledt for å passe inn, sier Wara og viser blant annet til medieoppslag om afrikanske studenter i skjørt som blir nektet adgang på utesteder i Oslo – og om kvinner med skaut (hijab) som blir nektet jobb og hårklipp.
– Jeg mener at mine funn fra Finnmark viser at det er viktig å være oppmerksom på hvilke langsiktige konsekvenser ensidige og negative medieoppslag kan få også på sikt, sier Wara.

 

 

Her kan du lese doktorgradsavhandlingen til Tatiana Wara

Les også: Den norske urmannen tenner russiske damer

Russiske kvinner i Nord-Norge: fortellinger om soppturer og sovjettid

Brøndbo, Stig
Publisert: 08.03.17 00:00 Oppdatert: 07.03.17 21:54
Vi anbefaler