Etablerer Universitets-NAV

Rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng skrev 6. mars avtalen som stadfester det nye strategiske samarbeidet mellom universitetet og NAV.
Publisert: 06.03.17 12:00 Oppdatert: 06.03.17 23:18

NAV-direktør Sigrun Vågeng og rektor Anne Husebekk signerte mandag samarbeidsavtalen. Foto: Randi Solhaug

NAV har etablert flere samarbeidsavtaler med universitet og høgskoler i Norge. Avtalen med UiT Norges arktiske universitet skiller seg likevel ut, da det gjennom avtalen etableres Universitets-NAV. På denne måten skal kompetansen i NAV løftes opp, såvel som universitetets kompetanse om NAV skal styrkes.

Avtalen skal medføre at universitetet bygger opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til relevant og kvalitativt god forskning, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter på Arbeids- og velferdsforvaltningens ansvars- og tjenesteområder.

NAV vil bistå med et årlig beløp på to millioner kroner gjennom såkornsmidler. Tidligere er det kun Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Oslo og Akershus som får såkornmidler fra NAV.

Relevante etter- og videreutdanningstilbud 

– Dette er en stor og viktig dag for oss i NAV, det er ikke rart at solen skinner i Tromsø i dag, strålte direktør i NAV, Sigrun Vågeng, etter å ha underskrevet avtalen sammen med UiT-rektor Anne Husebekk.

– NAV er nå i en fase hvor behovet for en slik avtale er stor. Oppgavene står i kø, og vi har store forventninger til hva samarbeidet med dere på universitetet kan gi. Blant annet innenfor forskning, sier direktøren.

Forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og doktorgradsarbeid er nemlig også en del av samarbeidet. UiT forplikter seg dessuten til å tilby relevante grunnutdanninger, samt tilrettelegge for praksisstudier med god kvalitet. I tillegg skal universitetet utvikle og gjennomføre relevante etter- og videreutdanningstilbud. Mastergradsstudenter skal også skrive oppgaver med utgangspunkt i NAV-relevante problemstillinger.

Rektor Anne Husebekk er også fornøyd med avtalen:

– Ja, dette har vært en god historie for UiT så langt, og vi ser fram til fortsettelsen.

Fire NAV-kontor

Samarbeidsavtalen er treårig, med mulighet for forlengelse. Foto: Randi Solhaug

Universitets-NAV tar utgangspunkt i et formalisert samarbeid med fire NAV-kontorer i Troms og Finnmark, henholdsvis NAV Tromsø, NAV Harstad, NAV Sør-Varanger og NAV Porsanger.

Samarbeidet mellom UiT og NAV skal ikke begrenses til disse fire kontorene, men de vil spille en særlig rolle i å utvikle samarbeidet med UiT på ovennevnte aktivitetsområder.

Samarbeidet mellom i UiT Norges Arktiske Universitet og NAV bygger på en langsiktig strategi for å utvikle og styrke forskning, utdanning og kompetanse innenfor arbeids- og velferdstjenestene i Norge.

Samarbeidet skal i første omgang være tre-årig, med muligheter for forlengelse. Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe, med representanter fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid samt IRS-fakultetet.

Instituttet har vært drivkraft for å få på plass avtalen og blir også viktig i samarbeidet framover. 

Viserektor Trond Hammervoll skal også sitte i styringsgruppen sammen med leder for vernepleier-avdelingen. NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil også være representert.

– Det har vært en veldig god prosess hittil. Det har vært god vilje hos begge parter og vi har derfor store forhåpninger til dette samarbeidet, sier Hammervoll.

Vi anbefaler