«Kronprins Haakon» sjøsatt


Norges nye polarstolthet ble sjøsatt mandag denne uken i Italia. Forskningsskipet «Kronprins Haakon» blir et av verdens mest avanserte fartøy og ikke minst et av verdens mest spennende undervisningsrom.

ÆREFULLT OPPDRAG: Rektor Anne Husebekk fikk være med på å klippe snoren under sjøsettingseremonien i Italia. Hvem som blir skipets gudforelder er foreløpig uvisst. Foto: Gunn Sissel Jaklin

Ikke siden 1917 og Roald Amundsen sin «Maud», har et norsk forskningsfartøy blitt sjøsatt.

Verftet Fincantieri, der skipet er bygd, inviterte til en sjøsettingsseremoni mandag 27. februar. Direktørene for Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, samt rektor for UiT Norges arktiske universitet fikk anledning til å klippe snoren som markerte at skipet er sjødyktig. Selve sjøsettinga tar derimot mange dager.

Rektor Anne Husebekk har blogget fra den historiske begivenheten. I bloggen skriver hun at skipet vil gi muligheter for ny kunnskapsinnhenting som langt overgår det som hittil har vært mulig.

Viktig bidrag for polarforskning

Skipet koster 1,4 milliarder og vil være eid av Polarinstituttet, mens Havforskningsinstituttet vil stå for driften. UiT vil være den største brukeren av skipet og vil benytte det til forskning i Arktis og Antarktis. Skipet vil også være sentralt i prosjektet «Arven etter Nansen» og blir det mest høyteknologiske og avanserte forskningsfartøyet som opererer i polarområder. Både droner og ubemannede ubåter er en del av skipet. Du kan lese mer om skipet her.

NORGE TIL HØSTEN: Skipet kommer til Norge i oktober. Selve dåpen vil foregå i Tromsø. Foto: Gunn Sissel Jaklin

Ombord er det blant annet 15 laboratorier og det vil være plass til 55 personer. I tillegg har skipet helikopterdekk hvor både Super Puma og Kystvaktens NH-90 kan lande.

Tas i bruk i 2018

Regjeringa har som målsetning at skipet skal styrke Norges lederrolle innen klima- og ressursforskning i polare strøk.

Skipet kommer til Norge i oktober der de siste installasjonene vil foregå. Det vil tas i bruk tidlig i 2018, og den store dåpen vil være i hjemmehavna Tromsø. Det er ikke bestemt hvem som blir gudforelder til skipet.

STORT SKIP: Skipet vil bli Norges flaggskip innen forskning og skal opprettholde Norges lederrolle innen polarforskning. Foto: Gunn Sissel Jaklin 
På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content