Rektorvalg: Team Husebekk lover kvalitet i alle ledd

De neste årene blir utfordrende for UiT. Hele fem endringsprosesser skal universitetet igjennom, men rektoratet lover en bred involvering av ansatte og studenter.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 10.02.17 13:00 Oppdatert: 10.02.17 13:22

Eneste team som stiller til rektorvalg i 2017 er rektor Anne Husebekk, prorektor Wenche Jakobsen og prorektor Kenneth Ruud. Foto: Randi Solhaug

I mars er det duket for rektorvalg ved UiT. Men valgutfallet er allerede gitt, for det er bare ett team som stiller: Team Husebekk som sitter i rektoratet i dag. Det er rektor Anne Husebekk, prorektor for forskning Kenneth Ruud og prorektor for utdanning Wenche Jakobsen.

– Vi har søkt etter motkandidater både internt og eksternt, og selv om alle er enige i at det hadde vært bra at flere team stiller til valg, så var det ingen som ønsket å stille selv, forteller leder i nominasjonskomiteen, Peter Arbo.

Les mer: Rektorvalg i mars

– Hvordan tolker dere at ingen andre team stiller som motkandidater?

– Vi håper det betyr at vi har gjort en rimelig god jobb. Vi har i alle fall ikke opplevd sterk motstand i den perioden som har vært, sier rektor Anne Husebekk.

– Men det er jo litt synd, med tanke på at det hadde vært en god mulighet for diskusjon, tilføyer prorektor for forskning Kenneth Ruud.

Rektorteamet håper likevel ansatte og studenter går til valgurnene.

– Hver stemme betyr noe for oss. Vi gleder oss til de neste fire årene, og vi skal fortsette å gjøre vårt beste for at UiT fremdeles skal være en drivkraft i nord, sier Husebekk.

Ønsker innspill og råd

Selv om ingen stiller som motkandidater, vil valgmøtene som er satt opp i Harstad, Narvik, Alta og Tromsø i uke 8 gjennomføres. Det gir ansatte og studenter ved de ulike studiestedene mulighet til å stille rektoratet spørsmål, eller bare si sin mening:

– Vi håper alle som har mulighet til det, kommer på disse møtene. Vi er veldig lydhøre for kommentarer, råd og innspill, sier teamet.

Ønsker undervisningstermin

For rektoratet blir det også en god mulighet til å fortelle universitetsmiljøet hva de har tenkt å gjøre de neste årene.

– Vi vil fortsette å jobbe hardt og hensiktsmessig for å være en institusjon med kvalitet i alle ledd. Vi vil ha en organisasjonskultur som er gjennomgående, og fokus på vår kjernevirksomhet som er forskning, utdanning og formidling, sier rektor Anne Husebekk.

– Når det gjelder utdanning og undervisning, så vil vi fortsette i henhold til strategien. Vi skal dessuten ha økt fokus på internasjonalisering. Våre studenter skal gis mulighet til et internasjonalt semester, der er vi ikke gode nok i dag. Meritteringssystemet for gode undervisere skal igangsettes. Dette er jo noe UiT tok initiativ til, og vi er veldig glade for at regjeringen ønsker å innføre dette i hele landet, forteller  Wenche Jakobsen, og tilføyer:

– Vi ønsker også å innføre  undervisningstermin, der våre undervisere kan reise til et annet universitet og lære av de beste.

– Og når det gjelder forskning, så har jo de tematiske satsningene til universitetet utmerket seg. Vi har utpekt et verdensledende miljø. Men vi må øke den eksterne finansieringa, her trenger vi å bli bedre. Vi er ikke dårligere til å skaffe eksterne midler enn de andre universitetene. På EU-midler er vi for eksempel nest best i landet. Problemet er at det er for få som søker, sier prorektor Kenneth Ruud.

Forenkle, fornye og forbedre

På få år har UiT vært igjennom flere fusjonsprosesser, men i årene fremover blir det ikke roligere. Universitetsstyret har, med utgangspunkt i UiT sin strategi ”Drivkraft i nord”, besluttet å sette i gang flere strategiske endringsprosesser. Disse er:

Prosessene skal alle bidra til å forenkle, fornye og forbedre universitetet.

– Alle disse prosessene gjennomføres for å styrke kjerneaktivitetene forskning, utdanning, formidling – samt innovasjon. Vi er nødt til å organisere oss slik at vi er best mulig rustet til å møte framtidens krav, forteller rektor.

– Betyr det for eksempel færre små studier, og at UiT beveger seg bort fra å være et breddeuniversitet?

– Nei, vi SKAL fortsatt være et breddeuniversitet, slår Ruud fast.

– Strategien vår står støtt. Og der står det at UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet, sier Jakobsen.

Fakultetsstruktur

– Mange frykter at den nye organiseringa av fag og campus skal føre til at fakultetsstrukturen endres – at det blir færre fakulteter. Hva tenker dere om det?

– Det er selvfølgelig vanskelig å si hva utfallet blir nå, men det kan bli større endringer. Uansett er det viktig å påpeke at vi ønsker innflytelse fra alle campus i denne saken, og vi forventer en bred involvering av ansatte og studenter, sier Husebekk.

– Men så mye endring blir krevende?

– Det vil selvfølgelig involvere hele organisasjonen, og resultatet er ikke gitt. Men vi håper at studentene skal merke minst mulig til dette.

Valgresultatet offentliggjøres 8. mars klokken 14. Den nye rektorperioden starter 1. august i år og varer til 31. juli 2021.

Rektorteamet ble presentert i Aud Max fredag, av lederen i valgstyret Espen Sirnes. Foto: Randi Solhaug

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 10.02.17 13:00 Oppdatert: 10.02.17 13:22
Vi anbefaler