En av verdens topp fem nålevende psykologer besøkte UiT

16.01.17 Kirsti Seljenes
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

16. januar holdt en av verdens fremste nålevende psykologer åpent foredrag hos UiT i forbindelse med årets Nordlysforelesning. Martin E.P. Seligman snakket om positiv psykologi og hvordan dette er relevant for oss.

Martin E. P. Seligman
Screenshot fra TED-talk. Martin E. P. Seligman besøkte UiT 16. januar.

Den amerikanske psykologen, Martin E. P. Seligman, holder årets Nordlysforelesning, som er en kjent tradisjon hvor Institutt for Psykologi, UiT. Seligman har blant annet vært president for den amerikanske psykologforeningen, skrevet 24 bøker, over 300 artikler og har en h-indeks på 124. Han er kjent for sin enorme påvirkning på flere felt, og ny innsikt på eksisterende felt.

Hvilke personlighetstrekk er positive for oss?

Seligman har tatt en markant kontrastrolle til sykdomsfokuset man ofte kan finne innen vestlig medisin. For ham har det vært viktig å fokusere på hvilke faktorer som kan være helsefremmende, som at engasjement og mestring kan fungere beskyttende eller fremmende for individet.

UiT-professor, Joar Vittersø, har bidratt til arbeidet med forskningsdata.

– Seligman og kollegaer ønsket å lage et alternativ til en klinisk diagnosemanual som brukes for å klassifisere og kategorisere psykiske lidelser hos mennesker. Deres alternativ skulle heller se på styrker og personlighetstrekk som var fremmende for individet. Dette er en mye sitert og brukt bok, kanskje fordi den tar folk ut av båsene diagnosemanualer kan sette folk inn i.

Grunnlegger av psykisk psykologi

Seligman er viden kjent som grunnleggeren av ”positiv psykologi”, og han er kjent for sin teori om lært hjelpeløshet. Teorien handler om når et dyr eller menneske har lært å handle som om det er hjelpeløst i en gitt situasjon, ofte etter flere opplevelser av at dyret eller mennesket ikke har klart å unngå situasjonen tidligere. Dette selv om dyret eller mennesket faktisk har mulighet til å endre situasjonen. Det betyr i praksis at det er våre forventninger som styrer atferden. Seligman gjenkjente mønsteret som relevant for depressive pasienter, og hans teori er nå en viktig del av dagens forståelse og behandling av depresjon som tilstand.

Vittersø forteller at et større fokus på det positive innen klinisk psykologi gjør at mange psykologer er interessert i, og bruker, Seligmans teorier.

– Det handler om å ikke bare bry seg med psykopatologi, men å finne en behandling som også gir mulighet til å utvikle mennesket, og ikke bare bli kvitt problemer, sier Vittersø.

Bidratt til varig endring av psykologifaget

Innen psykologi er Seligman spesielt kjent for breddearbeidet sitt. Vittersø forteller at Seligmans breddearbeid er interessant for mange fordi det er så anvendelig.

– Seligman behersker streng teoridannelse, samtidig som han klarer å anvende dette i praktiske sammenhenger. Dette gjør at psykologien bringes ut til mange, og Seligman har derfor en god formidlingsevne. Han er kjent som en god teoretiker, og en klinisk psykolog, presiserer Vittersø.

Utover dette er Seligman er kjent navn hva angår resiliens, depresjon, optimisme og pessimisme. Hans arbeid har bidratt til markant og varig endring av psykologifaget som helhet, og han har påvirket både hvordan vi forstår psykologiske mekanismer, samt hvordan vi arbeider klinisk i psykologifaget, blant annet i behandling av nettopp depresjon.

 

 

TED-talk:

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske