Rektorvalg i mars

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Team Husebekk stiller til gjenvalg, og nominasjonskomiteen jobber nå med å finne motkandidater i årets rektorvalg. Du kan foreslå kandidater innen 30. januar.

1.-8. mars skal studenter og ansatte ved UiT velge ny rektor og nye prorektorer.

Hele det sittende rektorteamet med rektor Anne Husebekk, prorektor Kenneth Ruud og prorektor Wenche Jakobsen stiller til gjenvalg.

– Nå jobber vi med å mobilisere kandidater i et annet team. Foreløpig er det ikke klart hvem det blir, forteller leder i nominasjonskomiteen, Peter Arbo.

Her kan du lese mer om årets rektorvalg og hvordan du foreslår kandidater.  

Eksterne kandidater er tillatt

Fristen for å foreslå motkandidater er satt til 30. januar, og man kan også foreslå seg selv. 

– Men for å bli rektorkandidat må man ha professor- eller dosentkompetanse. Ellers er det ikke noe krav at personen må være ansatt ved UiT, eksterne kandidater kan også stille, opplyser Peter Arbo.

For å være valgbar som prorektor må man imidlertid være tilsatt ved UiT i undervisnings- og forskerstilling.

En utfordring med dagens valgordning ved UiT er at man ikke bare må finne en rektorkandidat, man må finne et team på tre personer som vil stille:

– Det blir med andre ord en litt større kabal å legge ved UiT, enn ved de andre universitetene der de må finne én rektorkandidat – og eventuelt rektors stedfortreder. Vi må finne én som stiller som rektor, samt to prorektorkandidater, sier Arbo.

Les mer om bakgrunnen for valgt rektor: Høsten 2016 bestemte universitetsstyret at rektor fortsatt skal velges

Valgmøter ved studiestedene

Når rektorteamene er klare og offentliggjort 10. februar, vil det bli avholdt følgende valg- og debattmøter:

  • Harstad, mandag 20. feb. kl. 12.00 - 14:00 
  • Narvik , tirsdag 21. feb. kl. 12.00 - 14:00
  • Alta, torsdag 23. feb. kl. 12.00 - 14:00
  • Tromsø, fredag 24. feb. kl. 12.00 - 14:00, Aud. 1, Hus 1

På disse møtene vil de teamene som stiller til valg presentere seg. Det blir også paneldebatt og anledning til å stille spørsmål. Møtene vil bli streamet.

Ny rektorperiode starter 1. august i år og varer til 31. juli 2021.

Se også (ekstern lenke): Seks er på jakt etter ny rektor i 2017

 

På Twitter   #norgesarktiske