Nytt nettsted for alle som jobber med barn

18.11.16 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Målet med nettstedet er at barn i Nord-Norge skal få best mulig oppfølging uansett hvor i landsdelen de bor.

Bøhle Cheetham, Landsem og Tunby, redaktører for "De minste".
Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem og Jorunn Tunby har samarbeidet om å opprette nettstedet som skal veilede fagpersoner som jobber med barn. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Det sier universitetslektor Nina Bøhle Cheetham ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Hun har, sammen med Inger Pauline Landsem og Jorunn Tunby, hatt hovedansvaret med å jobbe frem dette unike nettstedet som skal være veiledende for fagpersoner som jobber med barn.

På de ferske nettsidene kan blant annet leger, sykepleiere, jordmødre, helsesøstre, terapeuter og barnehagepersonell finne nyttig informasjon, nettverk, oppslagsverk og videoer som kan hjelpe både dem og barna/familiene de møter.

– For eksempel kan det gå lenge mellom hver gang en helsesøster i en liten kommune møter et barn som er prematurt. Nettstedet vil da kunne være en ressurs som gir dem nyttig kunnskap, forklarer Bøhle Cheetham.

Deling av oppdatert kunnskap

Det er Helse Nord som har finansiert dette samarbeidsprosjektet som har rot hos fagpersonell ved UNN og UiT, men også hos fagpersonell fra store deler av Nord-Norge. I løpet av de siste fem årene har Bøhle Cheetham, Landsem og Tunby samlet informasjon innen disse prioriterte kategoriene:

  • Graviditet
  • Føde og barsel
  • En utfordrende start
  • Spedbarnsalder
  • Småbarnsalder

– Hensikten med fagnettverket er å utvikle en arena for deling av oppdatert kunnskap på tvers av helsetjenestenivåer, tjenestetilbydere og fagprofesjoner i hele Nord-Norge. I utviklingen har vi hatt fokus på å informere og styrke alle typer helse- og sosialfaglig personell som har en rolle i sped- og småbarns liv, sier Bøhle Cheetham.

Unikt tilbud

Mye av arbeidet med å skrive informative tekster og samle nyttig informasjon har vært preget av frivillig engasjement og dugnadsånd av de tre damene som tok initiativ til nettstedet.

– Nå håper vi at vi får midler til å holde sidene oppdatert, sier Bøhle Cheetham.

Bakgrunnen for opprettelsen av nettstedet er at spedbarn og deres familier møter svært mange ulike aktører i helsevesenet. Kunnskap og  tilbud om hvordan familier støttes og styrkes er ulikt fordelt.

– Vi savnet et sted med kvalitetssikret kunnskap. Det florerer med nettsider som ikke alltid gir råd og veiledning som man kan stole på. Samtidig er det mange steder som er virkelig nyttige, og det er disse vi vil fremme.

Bøhle Cheetham, Landsem og Tunby har har samarbeidet med Helsekompetanse.no.

– Der finner man også andre viktige nettsider med helserelatert kunnskap og tilbud om ulike kurs avslutter Bøhle Cheetham.

Nettstedet finner du her: deminste.helsekompetanse.no/

Les også: Det nødvendige samspillet

Les også: Slik forstår du babyen din

Les også: Syke barn behandles ulikt

På Twitter   #norgesarktiske