Fakultetsstyret støtter ikke kuttforslag

09.11.16 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Fakultetsstyret ved HSL-fakultetet støtter ikke forslagene om å legge ned BA-programmene i kunstvitenskap, teologi, tysk, fransk  og allmenn litteraturvitenskap. 

Styreleder Anne Ingvild Gilhus uttrykte stor tilfredshet med saksfremlegget som fakultetsstyret behandlet ved HSL-fakultetet i dag. Styret besluttet å satse på utvikling og fornyelse framfor nedleggelse i sitt høringsutkast til universitetsstyret. Foto: Stig Brøndbo
Styret støtter heller ikke forslaget om å fryse opptaket av studenter i 2017 for fagene arkeologi, filosofi eller russlandsstudier, men er enig i at BA-programmene for språk og økonomi og politikk, økonomi og filosofi ikke skal videreføres i sin nåværende form.

Fokus på utvikling
Stort sett hele styremøtet gikk med til å diskutere forslaget fra Strategisk utdanningsutvalg (SUV) om å legge ned åtte BA-programmer ved HSL-fakultetet. Saken har vært ute på høring siden rapporten fra SUV ble offentliggjort 24. oktober, og kuttforslagene har skapt stor uro i de berørte fagmiljøene ved HSL-fakultetet. Fredag sendte dekan Sonni Olsen ut dekanatets høringsforslag til alle ansatte ved fakultetet, et forslag med fokus på utvikling og fornyelse av de studieprogrammene ved fakultetet. Fakultetsstyret mener dette er et riktig fokus.

Gode prosesser
– Styret mener at det foregår gode prosesser i fagmiljøene med nettopp utvikling og fornyelse av innholdet i flere BA-programmer, og vi ønsker derfor ikke å stoppe dette arbeidet gjennom å enten legge dem ned eller ved å fryse opptaket av studenter mens fagutviklingen pågår, sier styreleder Anne Ingvild Gilhus. Styret derfor ønsker at fagmiljøene i arkeologi og filosofi selv skal avgjøre om de skal fryse studentopptaket i 2017 for å jobbe fram et fornyet BA-program. For russlandstudiet ønsker både fagmiljøet og styret opptak av studenter også neste år, men styret vil evaluere det pågående arbeidet med å fornye studieprogrammet i løpet av 2017.

Språkfag med videre

I SUV-rapporten er BA-programmene i fransk, tysk, allmenn litteraturvitenskap og teologi foreslått nedlagt. Styret valgte enstemmig å beholde teologi og allmenn litteraturvitenskap som i dag, men ber Institutt for språk og kultur avklare hvilke framtidige studietilbud de ønsker i tysk og fransk.
– Det blir derfor for tidlig for styret å gå inn for å kutte i disse fagene nå, men vi foreslår å fryse opptaket for 2017, sier styreleder Gilhus.

Frafall

Fakultetsstyret er tydelig på at prosessen med SUV-rapporten og høringsfristen i etterkant har vært alt for knapp. Fakultetsstyret stiller også spørsmål ved rapportens innhold.
– Vi er ikke enig i at tallmaterialet de har jobbet med nødvendigvis indikerer et dårlig studiemiljø. Det rapporten omtaler som høyt frafall kan være en sunn endring i studentenes fagvalg, og det de omtaler som små og dårlige studiemiljøet kan være akkurat det motsatte – et lite miljø som får tett oppfølging fordi det er lite, sier Gilhus.

Høring
Vedtakene fra fakultetsstyret sendes nå til universitetsstyret som HSL-fakultetets høringsuttalelse i arbeidet med å revidere bachelorprogrammene ved UiT. Rapporten som ble behandlet i onsdagens styremøte  var en bestilling fra universitetsstyret. De skal behandle saken i et møte 24. November.

På Twitter   #norgesarktiske