Aktivt læringsklasserom

- Nå har vi åpnet en ny type undervisningsrom her ved UiT i Harstad.
Nilsen, Kjetil
Publisert: 08.11.16 00:00 Oppdatert: 08.11.16 15:34
Harstad

- I forbindelse med at det ble bygget ny studentkafé her, åpnet det seg mulighet til å omgjøre et av klasserommene til det som kalles aktivt læringsklasserom, sier førstelektor Tor Jørgen Schjelde - pådriver for prosjektet

- Undervisningsrommet er spesialinnredet med mye teknologi. Det har 5 separate læringsstasjoner med gruppebord som har plass til 7 studenter ved hvert bord. Hver gruppe har tilgang til whiteboard og datamaskin. Teknologien gjør det mulig å dele skjermbilder med hverandre. Via Skype kan de også «hente inn» og diskutere med fagpersoner, f.eks. fra praksisfeltet eller næringslivet, sier Schjelde.

Barnevernstudenter som har tatt i bruk det nye lærings- klasserommet. Fra v.: Anine Jusnes Bogstrand, Hanna Olea Holen, Finn-Henning Johannessen, Vilja Elisabeth Dyrø Lian og Danny Morgan
Foto: Kjetil Nilsen/UiT

Redusert studentfrafall

Undersøkelser fra USA, der ideen med såkalte Active Learning Classrooms ble utviklet på 90 tallet, viser at utdanninger som har innført denne undervisningsformen har redusert studentfrafallet med opptil 75%.

Ved MIT (Massachusetts Institute of Tchnology) har de påvist at læring gjennom denne læringsformen, sitter bedre over tid.

Flere undersøkelser har dessuten avdekket at studentenes evne til problemløsing og begrepsforståelse forbedres. Minst 150 akademiske institusjoner i USA benytter i dag denne læringsformen

Fra formidler til veileder

- Det er viktig å understreke at selv om et slikt læringsklasserom er tilrettelagt for gruppearbeid, så er ideen at arbeidet skjer i nær dialog med faglærer. Men lærerrollen går altså her fra å være den tradisjonelle formidler, over til veileder. Dette blir en mer aktiv læringsform som vi vet studentene setter pris på, sier Schjelde.

Førstelektor Tor Jørgen Schjelde. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

- Her kan studentene jobbe, stoppe opp, og få tilbakemelding fra faglærer. Dessuten; det går ikke an å «melde seg ut». Man må være aktiv.

- Nå er det opp til våre fagpersoner å prøve ut mulighetene dette nye læringsrommet kan gi, sammen med studentene. Det er for øvrig ingen grunn til å la seg skremme av det tekniske utstyret, for brukerterskelen er lav, forsikrer førstelektor Tor Jørgen Schjelde.

Vi anbefaler