Håper på gode høringsuttalelser

01.11.16 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Få søkere, høyt frafall og studenter som melder at de ikke trives på BA-programmene våre gjør at vi er nødt til å se på hva vi tilbyr og hvordan vi jobber på UiT, sier prorektor Wenche Jakobsen.

– Rapporten anbefaler at UiT fortsatt skal tilby både arkeologi og filosofi og ber fakultetet utarbeide nye BA-programmer, slik at fagene kan gjenoppstå i en form som kan rekruttere bedre, få ned frafallet og på den måten skape et bedre studiemiljø for våre studenter, sier prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen. Foto: Karine Nigard Aarskog

Jakobsen ledet arbeidet i Strategisk utdanningsutvalg (SUV) på oppdrag fra universitetsstyret. Rapporten ble offentliggjort 24. oktober og har undersøkt 78 BA-programmer ved UiT.

– Vi har sett ti år tilbake i tid og utarbeidet en oversikt over hvilke BA-programmer som enten har rekruttert dårlig, eller som har rekruttert dårlig og i tillegg hatt et høyt frafall, sier Jakobsen. Tallene de har jobbet med har vært kvalitetssikret ute på fakultetene.

 

Ikke uenig

Jakobsen har fått med seg at forslagene fra SUV har skapt debatt og at flere fagmiljøer mener at noen av de BA-programmene som er berørt er for viktige til å bli lagt ned.

– Vi er glad for debatten og er ikke uenige i at fagområdene viktige. Men som universitet har vi et ansvar overfor studentene våre, vi må sørge for at de har noen å studere sammen med, og på den måten bidra til å skape et godt læringsmiljø. Derfor har vi i vårt forslag om nedleggelse av for eksempel Russlandsstudier forutsatt at fakultetet ser på muligheter for at studiet innrettes på andre måter enn i dag, sier Jakobsen. I løpet av ti år har 35 studenter oppnådd en kvalifikasjon gjennom Russlandsstudiet.

– Det er 3,5 studenter i snitt i året, og frafallsprosenten har vært høy, sier utvalgslederen. Noen av de som slutter på Russlandsstudiet fortsetter med andre fag ved UiT, men 55 prosent av alle som begynte på Russlandsstudiet fram til 2013 sluttet ved UiT uten noen grad.

 

Arkeologi og filosofi

I forslaget fra SUV er arkeologi og filosofi anbefalt nedlagt, men kun i sin nåværende form.

– Rapporten anbefaler at UiT fortsatt skal tilby både arkeologi og filosofi og ber fakultetet utarbeide nye BA-programmer, slik at fagene kan gjenoppstå i en form som kan rekruttere bedre, få ned frafallet og på den måten skape et bedre studiemiljø for våre studenter, sier Jakobsen. Hun får støtte fra leder for Studentparlamentet ved UiT, Marte Seland. Hun var med i utvalget som jobbet fram forslaget som nå er ute på høring.

– Vi er veldig glad for at UiT tar studiekvalitet på alvor. Programmer med få studenter skaper ikke et godt læringsmiljø. Studiemiljøet blir dårlig når du nærmest går alene, og vi ser at flere av de BA-programmene som er foreslått nedlagt også scorer dårlig i Studiebarometeret, studentenes egen vurdering av programmene, sier Seland.

 

Ingen studenter berørt

Både Seland og Jakobsen presiserer at alle studentene som har begynt på et program, får fullføre studiet. Høringsfristen til fakultetene er 4. november, og saken skal behandles i universitetsstyrets møte 24. november.

Prodekan for utdanning ved HSL-fakultetet, Cathrine Theodorsen, håper på gode høringsuttalelser fra fagmiljøene. Også hun satt i utvalget som har kommet med forslagene, og hun har vært i møter med alle de berørte fagmiljøene.

 

Kritisk vurdert

– I utvalget hadde vi et mandat som skulle se på indikasjoner på svak studiekvalitet og/eller svak rekruttering og kom med en anbefaling. Her ble det brukt statistikk fra de siste ti årene. I høringsrunden ønsker vi tilbakemeldinger fra fagmiljøene som ser på andre forhold enn det utvalget hadde mandat til å arbeide med, sier Theodorsen. Hun sier at fakultetet har mottatt mange høringsinnspill fra fagmiljøene, og at de vil bli lyttet til i arbeidet med fakultetets endelige høringsuttalelse.

– Allerede nå kan vi si at vår høringsuttalelse ikke vil være i tråd med alle anbefalingene utarbeidet på grunnlag av styremandatet til Strategisk utdanningsutvalg, sier prodekan ved HSL, Cathrine Theodorsen.

 

Mange høringsuttalelser

Forslaget i rapporten ble tirsdag diskutert i et utvidet ledermøte ved UiT, og signalene derfra var at det vil komme mange høringsuttalelser til den endelige styrebehandlingen i universitetsstyret 24. november.

 

Her finner du rapporten i sin helhet

På Twitter   #norgesarktiske