Sårbare for oljesøl

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 08.08.16 00:00 Oppdatert: 15.08.16 13:34

Jasmine Nahrgang om bord på forskningsskipet "Helmer Hanssen".
Jasmine Nahrgang igangsetter forsøket på Havbruksstasjonen i Tromsø sin lokasjon i Kårvika. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og det finnes mange av den i fjordene rundt Svalbard. Arten er vanlig i stort sett hele det arktiske området og er en viktig matkilde for sel, hval og sjøfugl.

Ny forskning fra UiT viser nå at polartorskens egg og larver er enda mer sårbare for oljeutslipp enn man tidligere har vært klar over. Også når oljen kommer i svært små mengder. Funnet er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Environmental Pollution.

– Nivåene som har vært brukt i eksperimentene har vært så lave at de i praksis ikke var mulig å måle i laboratoriet, sier førsteamanuensis ved UiT, Jasmine Nahrgang.

– Men det faktum at så ørsmå mengder oljeforurensning gir så klare resultater, er i seg selv både oppsiktsvekkende og viktig, fortsetter hun.  

Egg under isen

En polartorskhann full av melke som skal brukes til å befrukte eggene i eksperimentet.
En polartorsk (hann) full av melke. Foto: Jasmine Nahrgang

Polartorsken legger i perioden januar-mars egg som flyter opp til havoverflaten og legger seg under isen der det er is. Dette gjør polartorsken svært sårbar for oljeutslipp i islagte farvann. Selv om forskerne vet at polartorsken er en viktig art som har stor betydning for økosystemet i nord, har det tidligere vært gjort lite eksperimentelt arbeid på polartorskens egg og larver.

– Denne forskningen er banebrytende fordi det tidligere er svært få som har klart å fostre opp polartorsk i fangenskap. Vi fanget polartorsk på polarnattstokt rundt Svalbard og fraktet dem til Tromsø og Kårvika der de gikk i tanker frem til de ble gyteklare noen få uker senere, sier Nahrgang.

Til sammen ble det brukt 12 000 egg i eksperimentet.

– Eksperimentene ble gjennomført på Havbruksstasjonen i Tromsø sin lokasjon i Kårvika, over 37 dager. Eggene ble befruktet i laboratoriet og overført til fire forskjellige konsentrasjoner av den vannløslige fraksjonen av olje, med andre ord den fraksjonen som kan forventes å lekke fra olje i is. Embryoene ble eksponert over hele utviklingen fram til klekking, og effekter som vekst og misdannelser ble målt på larvene, forklarer Nahrgang.

Les også: Lys i polarmørket

Det oppsiktsvekkende resultatet er at selv små mengder olje kan medføre redusert vekst, skape misdannelser i fostrene og redusere sannsynligheten for at larvene overlever.

– Vi fant ikke en direkte dødelighet i eksperimentet, men misdannelsene og den reduserte veksten mer enn antydet at eksponeringen ville medføre en høyere dødelighet over tid, forklarer Nahrgang.  

Større aktivitet

Det har blitt spådd at det i år vil være mindre is i Arktis enn noen gang tidligere i moderne tid, noe som øker muligheten for større aktivitet i nord. Samtidig har regjeringen nylig lagt ut nye prøvefelt for olje- og gassleting lenger nord enn noen gang.

Jasmine Nahrgang er førsteamanuensis ved UiT.
Jasmine Nahrgang er førsteamanuensis ved UiT. Foto: UiT Norges arktiske universitet

– Det er blitt sagt mange ganger at økosystemet i Arktis er sårbart, og dette eksperimentet underbygger virkelig denne oppfatningen. Når vi ser hvor små doser som skal til for å påvirke vekst, overlevelse og misdannelser hos polartorsk egg og larver, gir dette noen skremmende perspektiver for hvor sårbar polartorsken kan være ovenfor mennesklig aktivitet i nord, sier Nahrgang.

Les også: Trusselen fra sør

Ved et oljeutslipp i islagte farvann, er det sannsynlig at olje vil fanges opp av isen og over tid lekke sakte ut igjen i vannet rett under.

– Vi vet at eggene til polartorsken naturlig vil flyte rundt i overflaten og rett under isen, og dette er det området som sannsynligvis vil påvirkes mest av oljen. Studiet er derfor ikke bare økologisk relevant, men også miljømessig relevant, og peker på sammenhenger vi til nå ikke har vært klar over, sier Nahrgang.  

Viktig art

Seks polartorskhunner og åtte hanner ble brukt i eksperimentet.
Seks polartorskhunner og åtte hanner ble brukt i eksperimentet. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Polartorsken er en viktig link i næringskjeden, fordi den er spesialisert til å spise på arktisk dyreplankton. Og selv om artene som befinner seg over polartorsken i næringskjeden også spiser andre fisker, spesielt om sommeren, er polartorsk ofte den eneste tilgjengelige maten om vinteren når de migrerende fiskene trekker lenger sørover.

Les også: Nye arter endrer økosystemet

– Denne forskningen viser at selv små oljeutslipp i Arktis kan få meget stor betydning, spesielt lokalt. Som en nøkkelart i systemet, viser denne ekstreme følsomheten overfor oljeforurensning at selv små utslipp kan få dramatiske følger for hele systemet, sier Nahrgang.  

Les også: Et sort hull fullt av liv

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 08.08.16 00:00 Oppdatert: 15.08.16 13:34
Vi anbefaler