400.000 kroner til forskning på eldre

20.06.16 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Torsdag 16.juni var preget av store smil da Elisabeth-stiftelsen ga 400.000 kroner til Det helsevitenskapelige fakultet. Pengene er øremerket forskning på eldre.

Pengeutdeling til Helsefak fra Elisabeth-stiftelsen.
Nå skal Det helsevitenskapelige fakultet forske enda mer på eldre. Det sørget Elisabeth-stiftelsen for da de ga 400.000 kroner i forskningsmidler. Her fra pengeutdelingen ved Elisabethsenteret i Tromsø. Foto: Privat

– Vi er veldig glade for denne tildelingen, sier Nina Emaus, leder ved Institutt for Helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Hun forteller at det er Senter for omsorgsforskning som skal få disponere pengene fra Elisabeth-stiftelsen, et senter som allerede er svært dedikert i forskning på eldre.

Eldre som hovedfokus

– Vi har som hovedfokus å utvikle ny kunnskap om og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er voksne og eldre med sammensatte og langvarige helsetjenestebehov, og deres nærstående, sier Anne Serine Fottland, daglig leder for Senter for omsorgsforskning.

Dette er i tråd med Elisabeth-stiftelsen, som ønsker å gi penger til forskning som skal komme den eldre befolkningen til gode.

– Elisabeth-stiftelsen startet opp i 1992, og vi har oppnådd mye, som for eksempel helsehuset Elisabeth-senteret som har både leger, psykologer og behandling. Når vi nå skal avvikle stiftelsen, ønsker vi å gi bort pengene for å fremme forskning på eldre, forteller Knut Schrøder i Elisabeth-stiftelsen.

Omfattende demensstudie

Ifølge Fottland er de eldres helse og levekår et viktig forskningsfelt for Senter for omsorgsforskning. Et av de store prosjektene som pågår nå, er den omfattende undersøkelsen om lokale og individuelle forskjeller i bruk og ikke bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester blant personer med demens og deres pårørende.

– Vår forskning er viktig, og derfor er det veldig flott at vi får en sånn pengegave. Det skjer ikke hver dag, smiler hun.

 

Les også: Viktig demensstudie i gang – får pårørende den hjelpen de trenger?

 

 

På Twitter   #norgesarktiske