Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

15.06.16 Randi Østhus
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelige. 14. juni 2016 leverte en arbeidsgruppe forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (Open Access). UiT følger opp de nye nasjonale retningslinjene når de er vedtatt.

Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelige. 14. juni 2016 leverte en arbeidsgruppe ledet av professor Torkel Brekke, forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (Open Access).

For kort tid siden vedtok EU et mål om full åpenhet til forskningsresultater innen 2020.  EUs mål om full åpen tilgang innen 2020 er ambisiøst, og arbeidsgruppen mener Norge må støtte opp under målet. Gratis elektronisk tilgang til forskningspublikasjoner for alle vil gi store gevinster. Den vitenskapelige utviklingen vil bli styrket. Næringslivet vil få bedre tilgang til nødvendig kunnskap. Ansatte i offentlig forvaltning, helsepersonell, lærere og journalister vil kunne dra nytte av raskere og gratis tilgang til forskningsresultater. Allmennhetens evne til å bruke kunnskap vokser. I tillegg har åpen tilgang en viktig global dimensjon.

Krav om lagring av vitenskapelige artikler, et nasjonalt vitenarkiv og en finansieringsordning som belønner publisering i åpne tidsskrift er blant de viktigste anbefalingene i forslaget. Fordi publiseringsindikatoren allerede har en rolle som insentiv for å påvirke atferden til forskerne, er dette verken nytt eller spesielt radikalt, skriver arbeidsgruppen i sin rapport.

Forslaget til nasjonale retningslinjer vil bli sendt ut på høring 1. august. UiT Norges arktiske universitet har hatt egen policy for Open Access siden 2010. UiTs policy vil revideres når nye nasjonale retningslinjer er vedtatt, og tiltak for å hjelpe forskerne i den praktiske prosessen rundt åpen publisering vil bli styrket.

UiT signerer nå DORA (The San Francisco Declaration On Research Assessment). Med dette slutter UiT seg til en bredere forståelse av kvalitet i forskning, som går utover enkle vurderinger av om forskernes arbeid er publisert i tidsskriftene med høyest prestisje.

På Twitter   #norgesarktiske