“So…you mix imaginary chemicals?”

– Jeg synes dette var et veldig treffende sitat for hva jeg har holdt på med de siste årene, forteller kjemiker Krzysztof Mozgawa.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 20.05.16 12:00 Oppdatert: 20.05.16 14:52

Kjemikeren ved UiT har jobbet med datamodeller som beskriver endringene et molekyl opplever når det krysser ei overflate, som f.eks. vannflata. Foto: Krzysztof Mozgawa

– Jeg har brukt computer for å beregne hvordan stoffer oppfører seg. I motsetning til eksperimentelle forsøk på laboratoriet har jeg forsket på «tenkte» molekyler og har innledet min doktorgradsavhandling med det meget beskrivende sitatet til Satander Cole.

Mozgawa er tilknyttet senter for fremragende forskning, CTCC, der mye av aktiviteten er knyttet til supercomputeren ved UiT, STALLO. En rekke kjemiske og biologiske problemstillinger er for farlige, tar for lang tid og eller er for dyre til å kunne utføres på laboratoriet, og noen problemstillinger er såpass komplekse at de bare kan løses ved bruk av kraftige tungregnemaskiner.

portrett
Krzysztof Mozgawa studerte ved University of Maria Curie-Skłodowska, Polen og kom til Tromsø som utvekslingsstudent (via Erasmus-programmet). I februar 2016 fullførte han en doktorgrad ved Institutt for kjemi. Foto: Privat

Ifølge Mozgawa ligger teoretiske beregninger i bunnen av mye forskning på nanoteknolgi, medisiner, kroppens evne til ta opp medisiner, diverse overflater på båter, klær, instrumenter etc. Men til tross for at det finnes etablerte metoder for å beregne hvordan stoffer reagerer med hverandre så er det fortsatt lite kunnskap om hvordan dette endres når kjemikerne flytter molekylene fra gassfase til en løsning.

I naturen møtes stoffer i væskeform, for eksempel så foregår alle prosesser i menneskekroppen i løsning, kroppen vår er 80% vann og all transport inn og ut celler foregår i løsning. Dyr og planter inneholder mye vann, for ikke å snakke om det marine livet…

Ifølge kjemikeren er det viktig å forbedre beregningene slik at de blir så naturtro som mulig. I sin avhandling beskriver Mozgawa hvordan molekyler oppfører seg når de treffer på en ny overflate, altså hva som skjer i skjæringen der miljø med forskjellige egenskaper møtes. Eksempel på slike overflater eller «møteplasser for ulike stoffer» er der luft treffer havflata, blod møter åreveggen, solcellepanel møter regn og vanndamp.  Han påpeker at de noe abstrakte beregningene han utfører kan overføres til veldig konkrete problemstillinger i naturen rundt oss og i oss.

Mozgwa forsvarte sin avhandling 17. februar 2016. Tittelen på avhandlingen er: “Interfacial solvation modelling with PCM”. Han ble veiledet av Frediani Luca, University of Tromsø og Mennucci Benedetta, University of Pisa, Italia.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 20.05.16 12:00 Oppdatert: 20.05.16 14:52
Vi anbefaler