Unikt klimaobservatorium etableres ved UiT

45,5 millioner kroner er avsatt til oppbygging av infrastruktur for å overvåke klimatiske og økologiske endringer i arktiske strøk.
Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 04.04.16 10:00 Oppdatert: 04.04.16 12:08

Nytt klimaøkologisk prosjekt lanseres ved UiT idag. Foto: Jakob Iglhaut

Idag er det kick-off for et nytt og spennende prosjekt ved UiT. Prosjektet bygger på en omfattende vitenskapelig plan som er utarbeidet av forskningsmiljøer knyttet til Framsenteret; UIT Norges arktiske universitet, Norsk institutt for Naturforskning, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt og UNIS. Professor Rolf Anker Ims ved Institutt for arktisk og marin biologi er leder av prosjektet  Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT). Målet er å etablere verdens mest omfattende og langsiktige forskningsinitiativ rettet mot økosystemer i arktisk tundra.

Feltstasjoner i Finnmark

Leder av prosjektet professor Rolf Ims ved Institutt for arktisk og marin biologi.

– Bevilgningene til denne infrastrukturen vil forenkle vårt arbeid betraktelig, forteller Rolf Ims.

Han forteller at i første omgang skal det etableres 3 feltstasjoner i Finnmark for å gjøre logistikk og feltarbeid på de permanente overvåkningsstasjonene enklere.

– Det er ganske unikt at det investeres flere ti-talls millioner i forskningsinfrastruktur i Finnmark, sier Ims.

– Det er heller ikke vanlig at Finnmark blir satt så tydelig på det Arktiske forskningskartet – på lik linje med Svalbard, forteller han.  

Observatorium på Varangerhalvøya

Forskningen skal implementeres på to plasser. Et observatorium skal bygges opp på Varangerhalvøya og et overvåkingssystem etableres på Nordenskiöldland og Brøggerhalvøya på Svalbard. I tillegg har forskerne et utstrakt samarbeid med institusjoner i Russland, Canada, Grønland og Danmark. Dette kan gjøre det mulig å innhente data fra flere lokaliteter og således få en sirkumpolar kartlegging og overvåking. 

Lemen - en viktig nøkkelart i arktis. Foto: L. Demongin

Sårbart økosystem 

Klimaendringene berører mange miljø og økosystemer, men arktisk tundra forventes å bli spesielt hardt rammet av global oppvarming. I følge den vitenskapelige rapporten kan klimaendringene blant annet medføre at:

  • Skog etableres lengre nord, der det i dag er åpent slettelandskap
  • Endring i utbredelse og bestandsstørrelse av viktige dyrearter
  • Invasjon av fremmede arter som kan ta med seg sykdommer og ødelegge vegetasjon, og således true eksisterende arktisk mangfold 

I COAT-prosjektet har forskerne lagt vekt på faktorer som er viktig for folk i Arktis; blant annet reindrift, elg og småvilt, skog, sårbare arktiske arter som fjellrev og snøugle, og nøkkelarter som f.eks. smågnagere.

– COAT er til for samfunnet i nordområdene, sier Ims. Han forteller om et forskningsprogram som skal ha en tett relasjon til alle instanser (forvaltning, næringer, skoleverk og allmenhet) som har behov for kunnskap om hvordan klimaendringene vil kunne transformere naturverdiene -  fra hva de representerer i dag til hva de kan bli i et framtidig mye varmere Arktis.     

Les også: Rovdyrforskere får hjelp av lokalbefolkning

Nasjonalt viktig prosjekt

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er ett av 29 prosjekter som har fått infrasturkturmidler. Disse prosjektene er vurdert å ha stor strategisk betydning og er nasjonalt viktige forskningsinitiativ. Totalt vil Forskningsrådet fordele 1,3 milliarder kroner til prosjekter på infrastruktur og forskningsutstyr. 

Tromsø Forskningsstiftelse er også med på finansieringen av dette store prosjektet. Både leder av Framsenteret, Jan-Gunnar Winther og rektor ved UiT, Anne Husebekk, er tilstede idag på prosjektets åpningsdag. 

 

Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 04.04.16 10:00 Oppdatert: 04.04.16 12:08
Vi anbefaler