Klimaendring - ikke en aprilsnarr!

Idag, 1. april, starter forskningsprosjektet ClimeFish som skal studere konsekvensene av klimaendringer på fiskeproduksjon.
Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 01.04.16 00:00 Oppdatert: 01.04.16 09:50

Forskerne fra prosjektet ClimeFish limer en fisk på ryggen din idag, 1.april! Her limer de fisk på ryggen til blant annet direktøren fra Norges sjømatråd og assisterende direktør i Norges Råfisklag utenfor Kystens Hus. Foto: Ørjan Garfjell

Klimaendringer er ikke en aprilsnarr. De er virkelige, de pågår akkurat nå og de truer bærekraftig vekst av fiskeri-  og oppdrettsnæring over hele verden. Prognosene indikerer en global nedgang i matproduksjonen som en konsekvens av klimaendringene. Forskerne bak ClimeFish ønsker derfor å sette fokus på nødvendigheten av endringer, både i forhold til å utnytte nye muligheter, men også å gjennomføre tiltak som reduserer negative effekter av økte temperaturer.

Les også: Er sjømatnæringen klar til å takle klimaendring?

Hvis du får en fisk limt på ryggen idag... Aprilsnarr! 

Det franske uttrykket Poisson d’Avril, (“april fisk”) oppsto på femtenhundretallet da den franske kongen flyttet nyttårsfeiringen fra slutten av mars til 1.januar. De som var sta og ikke ville følge endringene, ble gjort narr av og fikk en fisk festet på ryggen sin.

Illustrasjon: Nadja Andersson

Bærekraftig vekst 

Det EU-finansierte prosjektet ClimeFish har som mål å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder og for arter hvor det er potensiale for bærekraftig og robust vekst under den forventede klimautviklingen.

– Vi håper på å kunne komme med gode råd og anbefalinger til fiskerinæringen for å forberede dem på klimaendringer. På denne måten blir fiskenæringen godt forberedt og er på denne måten godt forberedt og bedre i stand til å ta gode avgjørelser, sier prosjektkoordinator, Michaela Aschan til NRK.

Les også: Forsker på hvordan klimaet endrer fisken

Samarbeid med næringen

Prosjektet skal identifisere muligheter og utfordringer for fiskeri og akvakultur, lage forvaltningsplaner for å utnytte nye muligheter, samt gjennomføre tiltak som reduserer negative effekter av økte temperaturer. 

Ved å modellere tre forskjellige scenarier for klimaendring skal forskerne predikere hva som kan skje og lage forvaltningsplaner som kan hjelpe oss til å være forberedt, slik at vi kan forvalte matproduksjonen i havet med minimale økonomiske tap og sosiale konsekvenser. I tett samarbeid med næringen og andre interessenter skal ClimeFish utvikle beslutningsstøtteverktøy for industri og beslutningstakere.

Internasjonalt prosjekt

Prosjektet har pilotstudier innen tre produksjonssektorer: marine fiskerier, akvakultur, samt innsjøer og dammer, fordelt på 16 eksempelstudier som involverer til sammen mer enn 25 arter. ClimeFish inkluderer totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land og er ledet av UiT – Norges Arktiske Universitet, med Havforskningsinstituttet og Nofima i sentrale roller. 

Vil du vite mer? Kom på prosjektpresentasjon idag på Norges Fiskerihøgskole! 

Vi anbefaler