UiT har forbedret norsk lærerutdanning

UiT sitt pilotprosjekt med master i grunnskolelærerutdanning har skapt en ny måte å tenke lærerutdanning på for hele landet, konkluderer to uavhengige evalueringer.
Brøndbo, Stig
Publisert: 17.02.16 14:00 Oppdatert: 17.02.16 14:52
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik

Masterutdanningene for grunnskolelærere ved UiT Norges arktiske universitet for mye skryt i to uavhengige evalueringer. Studielederne Henning Marius Sollid (t.h), og Ove Drageset og seniorrådgiver Gøril Warvik Vedeler ved ProTed Senter for fremragende utdanning er svært fornøyd. Foto: Stig Brøndbo

– Mens de andre grunnskolelærerutdanningene i Norge så vidt er i gang med å sette sammen et femårigmastergradsprogram, er vår master nå allerede evaluert. Tilbakemeldingene er gode, og selv om det ikke er noen store overraskelser i konklusjonene, er det viktig med faglige innspill fra eksperter som kan se på det vi gjør med et uavhengig blikk, sier studieleder for master i lærerutdanning 5.-10. trinn, Ove Drageset.

 

Først i Norge

Da de aller første norske studentene med master i lærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn gikk ut i jobb etter endt utdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø, fikk de nasjonal oppmerksomhet, skryt av kunnskapsministeren og mange jobbtilbud å velge mellom. Like etter ble UiT og Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, evaluert av en internasjonal ekspertgruppe. Tilbakemeldingen var overveldende og ekspertgruppen var imponert over både masterutdanningen og utviklingen av Universitetsskolene, som sikret et tett kobling mellom teori og praksis.

 

Skryt

I de to nye evalueringene som nå foreligger, er det selve innholdet i de femårige mastergradsprogrammene i lærerutdanning for 1.-7. trinnet og 5.-10. trinnet, som har blitt evaluert. Og også her får UiT skryt for sin nyskapende utdanningspraksis.

– Universitetsskoleprosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet og har skapt ringvirkninger som er kommet for å bli i store deler av praksisopplæringen i norsk lærerutdanning, heter det i evalueringen av den integrerte masteren i lærerutdanningen for klassetrinnene 5.-10.

 

Forskningsbasert

Utvalgene berømmer også arbeidet som har vært gjort for å få til en forskningsbasert undervisning, og mener at det legger til rette for ulike tilnærminger som sammen danner en sterk profil.

– Utvalget berømmer fagmiljøet for ambisjonene og for måten det er lagt

til rette for at forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning kan foregå, står det i evalueringen om den integrerte masteren for 1.-7.trinnet.

 

Positiv påvirkning

Allerede da de første kullene med masterstudenter gikk ut i praksis, opplevde rektorene ved praksisskolene en helt ny standard på studentene de møtte. Også de uavhengige evalueringene gjør et poeng av skolens møte med studentene – men på en litt annen måte. De mener at studentene er med på å påvirke hele praksisskolens måte å jobbe på.

– Det at skolene nå mottar masterstudenter har lagt et faglig trykk på hele kollegiet ved praksisskolen, skriver de om den integrerte masteren for 5.-10.trinnet.

 

Anbefalinger

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte masterkonferansen ved UiT i fjor sommer, skrøt han av masterutdanningen. Onsdag gjorde han det igjen, denne gangen for NOKUT. Foto: Stig Brøndbo

I de to evalueringene kommer fagekspertene også med noen anbefalinger på ting som kan bli enda bedre.

– Samtidig som det er fint å få bekreftelser på at vår måte å tenke lærerutdanning på er en riktig vei å gå, er det viktig for oss å få konkrete tilbakemeldinger på hvilke justeringer som kan gjøre oss enda bedre, sier Henning Marius Sollid, studieleder for master i lærerutdanning 1.-7. trinn. For begge de integrerte masterutdanningene, er det en anbefaling om å justere litt på  antall fag studentene kan skriver masteroppgaver  om, samt å justere opp både forskningsfokus og læringstrykk allerede på førsteåret.

– Evalueringene kommer på et veldig godt tidspunkt. Fagmiljøet i Alta og Tromsø er midt i en prosess for revisjon av studie- og emneplaner, , sier seniorrådgiver ved ProTed Senter for fremragende lærerutdanning ved UiT, Gørill Warvik Vedeler. De to rapportene som nå foreligger gir oss et godt grunnlag for ytterligere justeringer når det gjelder kvalitet i studiedesignet ved UiT.

 

Ministerskryt

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen talte til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) onsdag denne uken, ba han andre utdanningsinstitusjoner se til masteren i grunnskolelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

– En praksisnær masterutdanning vil gi oss faglig sterke lærere som kan analysere egen praksis og tenke vitenskapelig om den. Jeg ønsker ikke at kun skolene i Troms skal ha tilgang på sånne lærere, sier Røe Isaksen.

 

 

Les mer:

Universitetsskoler i Alta

– UiT har satt standarden for lærerutdanningen

– UiT-masteren er både vellykket og spennende

Vi anbefaler