– Kult at dere får forskerlinje før Oslo!

08.02.16 Øvreberg, Elisabeth

Denne høsten starter UiT opp en forskerlinje for tannlegestudenter. Kun UiB har et lignende tilbud.

Tannlegestudentene på 2.året synes forskning kombinert med
studiene høres spennende ut. Fra høyre: Eveline Røberg,
 Tiril Colberg Evensen og Carolilne W. R. Hagelien.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Kult at dere får forskerlinje før Oslo, sier forskerlinjestudent fra UiB, Hanne Borge.

Hun besøkte tannlegestudentene ved UiT for å fortelle om de unike mulighetene en forskerlinje kan gi, for selv har hun aldri angret på at hun kombinerer sin tannlegeutdanning med forsking.

– Å gå forskerlinje er en unik mulighet, og dere må ikke la dere skremme, for dere er kremen av norsk ungdom som har klart å komme inn på tannlegestudiet, poengterte Borge og la til at studentene ikke bare kommer til ål forstå faget sitt bedre, men også kommer til å være mer attraktive på arbeidsmarkedet.

– Dere blir sterkere kandidater, også når det gjelder fremtidig arbeid.

Blir en ressurs for landsdelen

Kort fortalt er forskerlinje et tilbud til UiTs tannlegestudenter som ønsker å fordype seg innenfor odontologi, og UiT mener et slikt studietilbud vil bidra positivt for landsdelen.

– Vi ved UiT ser behovet for å styrke forskerkompetansen innenfor odontologi i Nord-Norge. Tannleger med forskningskompetanse er en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av tannhelsepersonell – noe som øker kvaliteten på tannhelsetjenesten, forklarer Laila Berg Nilsen, rådgiver i forskningsadministrasjonen.

Får egen veileder

Hun håper studentene søker forskerlinje, selv om de føler de ikke er kompetente på nåværende tidspunkt. For alt kan læres, og alt skal foregå innen trygge rammer.

– Vi gir studentene en veileder, og de tas inn i et forskningsmiljø som bidrar med støtte under utdanningen. De vil også kunne videreføre forskningskompetansen de oppnår underveis i arbeidet med masteroppgaven.

Til sammen tar UiT opp to 2.årsstudenter til forskerlinja, og de blir inkludert i forskningsgruppene ved Institutt for odontologi.

– Som student får du en organisert forskeropplæring, og du utfører egen forskningsaktivitet som kan være starten på din Ph.D-grad.

Interessant studietilbud

Tannlegestudenten Caroline W. R. Hagelien er svært positiv til det nye tilbudet.

– Jeg ser at fakultetet satser sterkt på dette, så jeg tviler ikke på at forskerlinja blir bra. I og med at dette er første gang UiT tilbyr noe slikt, så blir nok de studentene som blir tatt opp ”barna” til hele Tannbygget her, smiler hun.

Les også: Nyutdannede tannleger blir i nord

Les også: Bedre tannhelse i nord etter at UiT fikk tannlegeutdanning

På Twitter   #norgesarktiske