Spennende gjesterforelesninger i vente

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Flere "godbiter" i form av gjesteforelesninger er i vente på Jurfak de kommende ukene. Først ut er en av Norges fremste eksperter på overvåking, tidligere leder av Lund-kommisjonen og Høyesterettsdommer, Ketil Lund. Også ekspedisjonssjefen i Utenriksdepartementet holder gjesteforelesning.

Blant annet tidligere leder av den såkalte Lund-komisjonen som gransket de hemmelige tjenestene holder gjesteforelesning på Jurfak.

Torsdag 21. januar holder forhenværende Høyesterettsdommer Ketil Lund foredraget "Utviklingen mot overvåkingsstaten – konsekvenser for det liberale demokratiet." Han er en av Norges fremste eksperter på overvåking, bla. som følge av arbeidet som leder av Stortingets granskingskommisjon for de hemmelige tjenester, den såkalte Lund-kommisjonen. Han er i tillegg er markant fagperson mer generelt, 

I tillegg kommer ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Margit Tveiten og canadiske professor Meinhard Doelle, i forbindelse med deltakelse på Arctic Frontiers. Disse skal begge holde foredrag tirsdag 26. januar. 

Tveiten er leder for rettsavdelingen som er et juridisk  ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Sentrale arbeidsområder omfatter internasjonal havrett. Hun skal holde foredrag om Norge, Arktis og havrett. Tittel på foredraget er: “Law of the sea and protection of the marine environment. Regional and global interplay.”

Professor Moelle skal foredra rundt klimaavtalen i Paris, med tittelen “The Outcome of the Paris Climate Negotiations”. 

Det er ventet at alle foredragene vil bli svært interessante, også for andre fagdisipliner enn jus. 

Velkommen! 

For mer informasjon om tid og sted, se Tavla! 

På Twitter   #norgesarktiske