Aldersgrenser for ansatte ved UiT

10.12.15 Steene, Tove

Endringene i aldersgrensene i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for ansatte i statlig sektor. Den alminnelige aldersgrensen i staten er fortsatt 70 år. Enkelte stillinger kan ha lavere aldersgrense. For nærmere informasjon, se aldersgrenser i staten.

På Twitter   #norgesarktiske