Støtte til H2020-søkere

04.12.15 Theresa Mikalsen

Forskningsrådet har flere virkemidler som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020. Du kan få økonomisk støtte til å skrive søknader, du kan få tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter, og du kan få støtte til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger. Her er  oversikt over de største økonomiske støtteordningene i Forskningsrådet for styrket norsk deltakelse i Horisont 2020.

På Twitter   #norgesarktiske