Vil du bidra til en tryggere oppvekst for barn?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Dagens mediebilde illustrerer dessverre at barn har behov for bedre beskyttelse. Hvilke rettigheter har egentlig barn? Og når plikter du egentlig å melde fra til barnevernet?  9. desember er søknadsfrist for UiTs viktige videreutdanning i barnerett.

Nå kan du melde deg på videreutdanning i barnerett (10 stp) for våren 2017 ved Det juridiske fakultetet på UiT.

Bidra til et tryggere liv for barn! Ta videreutdanning i barnerett ved UiT. Foto: Colourbox

Studiet  gir viktig kunnskap for alle som ønsker å bidra til en bedre og tryggere oppvekst for barn! Det gjelder både privatpersoner eller ansatte i  skole, barnehage, helsetjenestene, barnevern, sosialtjenesten, politiet eller i direktorater.

Du trenger ingen forkunnskaper innen jus, og studiet er fullt mulig å kombinere med jobb, da det er nett- og samlingsbasert.

Viktig å kunne litt om regelverket

Innen mange yrker er det viktig å vite noe om rettighetene til barn, for å kunne opptre korrekt. Hvordan skal man opptre i møte med barn i vanskelige situasjoner, hvem kan man snakke med, og hva skjer når man melder fra til barnevernet?

Stort behov for kunnskap ved samlivsbrudd

I 2015 opplevde i overkant av 20 000 barn at foreldrene ble skilt eller separert, og vi vet ikke nøyaktig tall på hvor mange barn som opplevde at samboende foreldre flyttet fra hverandre.

Svært mange barn blir berørt av samlivsbrudd mellom foreldrene, og det er stort behov for økt kunnskap om foreldreansvar, bosted og samvær, når barn ikke bor sammen med begge foreldrene. 

Omsorgssvikt og vold

Samtidig er det dessverre mange barn i Norge som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep. Redd Barnas kampanje #JegErHer setter søkelys på svært viktige spørsmål i så måte,  og dagens mediebilde illustrerer dessverre det store behovet vi har for å beskytte barn bedre.

Når skal vi varsle? 

- Kunnskap om den enkelte av oss sin rett og plikt til å varsle barnevernet er svært viktig om vi skal kunne gi barn bedre beskyttelse og hjelp. Kurset går grundig inn på barns rettigheter, barnevernets oppgaver og tiltaksapparat og ikke minst reglene om opplysningsplikt. Kurset gir viktig kunnskap for alle som ønsker å bidra til en bedre og tryggere oppvekst for barn, sier Lena Bendiksen, jusprofessor i barnerett som underviser på faget. 

Søknadsfrist er 9. desember, så vær rask hvis du vil melde deg på emnet til våren!

 Les mer om studiet her! 

Søk om opptak her!  (Studiekode JUR-6002)

På Twitter   #norgesarktiske