Ketil Vea er gått bort

23.11.15 Arne Elvemo

Ketil Vea døde fra oss fredag 20. november, nesten 84 år gammel.

Ketil Vea

Ketil Vea døde fra oss fredag 20. november, nesten 84 år gammel. De siste ti årene har han levd med kreften og hele veien nektet å la den påvirke humør, arbeidskraft og omsorg for familie og venner.

Om historien om nordnorsk musikkliv skal skrives, vil Ketil Vea framstå som en av grunnpilarene. Han var utrettelig i sin tro på at ungdom i landsdelen var like begavet som ellers i landet - så lenge de fikk utdanning og stimulans. Som så mange ungdommer i sin generasjon startet Ketil sin yrkeshverdag til sjøs. Og på samme vis valgte han, som mange av sine samtidige som ønsket å utdanne seg videre, å bli lærer. Kanskje var det da han ble stimulert til å fordype seg i musikkfaget. Nå skilte han seg ut og endte opp med å ta Orkesterdirigenteksamen fra Musikkonservatoriet i Oslo i 1962.

Ketil tenkte sammenhenger og helhet i alt sitt pedagogiske og musikalske virke. Fra barnehage til konservatorium og universitet måtte vi skape en entydig utviklingslinje der kvalitet og spilleglede sto i sentrum. Hans lederskap i Nordnorsk Musikkråd (et fylkeskommunalt samarbeidsorgan for musikklivet i Nord-Norge) dannet grunnlaget for den unike landsdelsmusikerordningen og NOSO - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

Hans pedagogiske virksomhet knyttet ham til mange viktige institusjoner i norsk og nordnorsk sammenheng: Musikkonservatoriet i Oslo, Nesna Lærerhøgskole og Toneheim folkehøgskole. Ved Nordnorsk Musikkonservatorium i Tromsø satt han som rektor i fire betydningsfulle år. Hans musikkpedagogiske utgivelser fikk stor innflytelse undervisningen i musikk på alle nivåer.

Også som komponist hadde han den unike evnen å kunne skrive for de ensembler som bestilte verkene hans. Han skrev i mange forskjelligartede genre, fra sarte solosanger til kammermusikk og store orkesterverk. I vårt nordligste fylke hadde Finnmark Symfoniorkester urframføringer av mange av hans verker. Barn som hadde spilt strykeinstrumenter noen få måneder eller år fikk spesialskrevne stemmer som de behersket perfekt og som likevel var en viktig og integrert del av en spennende musikalsk helhet.  Mange av hans verker var skrevet for solistene som urframførte dem, og et av de siste bestillingsverkene ble framført av Lofoten og Vesterålen Symfoniorkester 23. og 24. oktober - bare én måned før han døde.

Ketil Vea var respektert som en allsidig kunstner, pedagog og debattant, alltid kompromissløs i sine kvalitetskrav. Han fikk også anerkjennelser for sitt utrettelige engasjement. I 1983 fikk han Lindemannprisen, Nordland fylkes kulturpris og Petter Dass-medaljen. Festspillene i Nord-Norge anerkjente ham ved å velge ham som festspillkomponist i 1992. I 2007 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull.

Vi er mange som vil savne Ketil selv om han lever videre gjennom alt det han har skapt. Vi vet at dette er en tung tid for Heid, Kristian og Mette-Mari. Våre varmeste tanker til dere og en dyptfølt takk til Ketil for alt han har betydd for så mange.

Bernt Johan Ottem, tidl. rektor ved Nordnorsk Musikkonservatorium

Kjetil Solvik, tidl. rektor ved Nordnorsk Musikkonservatorium

Håkon Stødle, tidl. dekan ved Avdeling for kunstfag, Høgskolen i Tromsø

Professor emerita Tori Stødle

Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Tor Lægreid, direktør Nordnorsk opera og symfoniorkester


Se ellers:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ketil_Vea 

http://nordland.fylkesbibl.no/handlers/bv.ashx/ic31a0eef-b5bb-40c2-a039-5b7bed938c13/w1024/ketil_vea_portrett.jpg  

https://snl.no/Ketil_Vea

https://nbl.snl.no/Ketil_Vea 

http://nordland.fylkesbibl.no/ketil-vea-komponist-og-samfunnsdebattant.aspx 

http://www.veanova.no/

På Twitter   #norgesarktiske