Internasjonalt skryt til universitetsskolene

En internasjonal evaluering av Senter for fremragende utdanning ved UiT skryter av universitetsskolene og sikrer drift av senteret i fem nye år.
Brøndbo, Stig
Publisert: 30.10.15 15:00 Oppdatert: 30.10.15 15:43

Leder for ProTed, Hilde Sollid, dekan Sonni Olsen, instituttleder Odd Arne Thunberg, ordfører Jarle Aarbakke og byråd for utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund, feiret fredag ProTed med sprudlevann og kake. Foto: Stig Brøndbo

– UiT Norges arktiske universitet har i dag en av Norges beste lærerutdanninger. Det har vi fått til gjennom hardt arbeid og et godt samarbeid med Tromsø kommune og Universitetet i Oslo. Uten dem hadde vi ikke hatt Universitetsskolene og det innovative forskningsfokuset i nye masterutdanningene ved UiT. Den internasjonale evalueringen av oss  går så langt som å omtale universitetsskolene og vårt gode samarbeid med Tromsø kommune som juvelen i kronen i det arbeidet som har vært gjort til nå, sier Hilde Sollid, leder for ProTed - Senter for fremragende utdanning.

 

Merkedag

Universitetsskolerektor Greta Ollila, byråd for utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund, og ordfører Jarle Aarbakke åpnet kaken og feiringen av fem nye ProTed-år sammen. Foto: Stig Brøndbo

ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) ble i 2011 opprettet som Norges første Senter for fremragende utdanning. Senteret er et samarbeid mellom UiO og UiT og skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. ProTeds mål er å fremme forskningsbaserte integrerte utdanninger. I vår startet evalueringen av det arbeidet som har vært gjort, og i går ble det klart at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ønsker at senteret skal videreføre arbeidet i fem nye år.

– Dette er en merkedag og en enorm anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort, sier dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Sonni Olsen.

 

Rørt ordfører

Fredag formiddag ble de fem nye årene feiret med sprudlevann og kake ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø. UiO var direkte inne via Skype og ordfører Jarle Aarbakke måtte erkjenne at han faktisk var litt rørt da han skulle gratulere ProTed. For fire år siden stod han som rektor i samme rom og feiret at ProTed havnet i Tromsø. I går var han til stede som ordfører og skoleeier og representant for UiT sin viktigste samarbeidspartner i utviklingen av masterutdanningene gjennom universitetsskoleprosjektet.

– Jeg vet hvor mye dere har jobbet for å få dette til, og i samarbeid med UiT skal vi i Tromsø sørge for at Tromsøskolen blir et begrep og et referansepunkt i Norge, sier Aarbakke.

 

Praksisnær

Rektor ved Bjerkaker skole, Jan Fredrik Skogdal, er svært fornøyd med både masterstudentene han har i praksis nå og det å være en universitetsskole. Bak fra venstre: Vegard Norberg, Nora Bjørvik, rektor Jan Fredrik Skogdal, Thomas Bjune og Magnus Thomassen. Foran f.v: Synne Hegg Bergan, Line Birgitte Solvang, Aurora Petrea Teig og Camilla Iselin Johansen. Foto: Stig Brøndbo

Gjennom universitetsskolene har lærerutdanningen ved UiT sørget for at utdanningen blir enda mer praksisnær, og i samarbeid med skolene har masterstudentene utviklet spennende forskningsprosjekter som går rett inn i skolens hverdag.

– Tidligere var avstanden mellom lærerutdanningen og skolen mye større. Nå har vi en arena for å tenke kvalitet og finne nye metoder sammen, sier rektor ved en av de åtte universitetsskolene i Tromsø, Jan Fredrik Skogdal. Han har vært med fra første dag i samarbeidsprosjektet og ble intervjuet av den internasjonale evalueringskomiteen da de besøkte Tromsø i juni.

– Samarbeidet har vært veldig bra, og i dag er vi akkurat der vi håpet å være for fire år siden, mener Skogdal.

 

Lærerikt

Lærer Tor-Egil Nilsen (t.h) ved Workinnmarka skole viser besøket fra Danmark danske hvordan han bruker iPad i veiledningen til lærermasterstudent Torstein Misjep (t.v). Bak f.v leder av ProTed Hilde Sollid, rektor ved UC Syd i Danmark, Birthe Friis Mortensen, direktør Henrik Leth og prorektor Alexander von Oettingen. Foto: Stig Brøndbo

Til stede under feiringen fredag var også en delegasjon fra lærerutdanningen ved University College Syd i Danmark. I likhet med flere nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner kom de til Tromsø for å lære mer om ProTed og om universitetsskolene.

– Det har vært svært lærerikt å besøke UiT, ProTed og ikke minst – å få dra på besøk ved Workinnmarka skole som er en av universitetsskolene. Vi er imponert over hva de har fått til i Tromsø og ønsker å kopiere både universitetsskolekonseptet og den forskningsbaserte lærermasteren, sier rektor Birthe Friis Mortensen.

Vi anbefaler