Både pluss og minus ved Lightning Process

29.10.15 Øvreberg, Elisabeth

Etter at ME-pasienter opplevde forverring av sin helsetilstand etter Lightning Process, ønsket Helsedirektoratet at NAFKAM skulle se på saken. Rapporten er nå oversendt.

Vinjar Fønnebø, direktør ved Nasjonalt
forskningssenter innen komplementær og alternativ
medisin
. Foto: Karen Marie Christensen

ME-pasienter som opprinnelig rapporterte bedring etter å ha brukt LP, sier ved oppfølging at de fremdeles er bedre enn før de prøvde metoden.

– De som derimot rapporterte forverring etter å ha prøvd LP, sier at de fremdeles er like dårlige som før de prøvde LP, eller er verre, forteller Vinjar Fønnebø, direktør ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Dette kommer fram i i rapporten NAFKAM ga til Helsedirektoratet i går.

Hentet opplysninger fra pasienter

I gjennomgangen hentet NAFKAM ut opplysninger fra sitt Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), og supplerte disse med informasjon fra pasientenes journaler og svar på et tilleggsspørreskjema.

– I tillegg ba direktoratet oss også å evaluere hvilke diagnosekriterier for ME som disse pasientene oppfyller. Denne delen av analysen ble utført uten kjennskap til om pasienten hadde meldt forbedring eller forverring til oss.

Les mer om rapporten på nifab sine hjemmesider

Hva er ME?

Myalgisk encefalopati er en nevrologisk sykdom med mange symptomer. Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet.

  • Oppstår akutt i ca. 80 % av tilfellene
  • Utløsende årsak er vanligvis en infeksjon
  • ME kan også utløses av vaksiner, miljøgifter, og debutere etter operasjoner og fysiske skader
  • Opptrer både epidemisk, enkelttilfeller og i små grupper
  • Forekommer i alle etniske grupper og sosiale lag
Kilde: me-foreningen.com

 

På Twitter   #norgesarktiske