Bevar Forsvarets musikk

26.10.15 Arne Elvemo

Et samlet musikkmiljø oppfordrer politisk ledelse til å opprettholde Forsvarets musikk på
dagens nivå, og bygge ut korpsene i tråd med tidligere anbefalinger i Stortingsmelding 33. Forsvarsmusikken som kulturinstitusjon er altfor betydningsfull til at den kan reduseres til et rent forsvarspolitisk spørsmål. Les mer..

På Twitter   #norgesarktiske