Nye vitenskapelig ansatte ved IG

19.10.15 Kai Mortensen

Fra slutten av august og fram til nylig har Institutt for geologi fått på plass ikke mindre enn fire nye vitenskapelig ansatte. Her er en kort presentasjon av disse.

Førsteamanuensis Tom Arne Rydningen
– marin geologi

Foto: Kai Mortensen


Tom Arne startet som førsteamanuensis 1. september, men kjenner instituttet godt fra før. Han har tatt så vel bachelorgraden, mastergraden og doktorgradsutdanningen her. Han disputerte juni 2014 med doktoravhandlingen "Sedimentary processes, late Cenozoic evolution and sediment yield on the continental margin offshore Troms, northern Norway".Førsteamanuensis Sten-Andreas Grundvåg
– ARCEx

Foto: Kai Mortensen


Sten-Andreas er tilknyttet ARCEx – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration – og har tatt både bachelor- og mastergraden ved IG.

Sten-Andreas sier selv:
Jeg er en klassisk feltgeolog som mest er interessert i prosess-sedimentologi og sekvensstratigrafi. Utover det har jeg en forkjærlighet til Svalbards geologi samt petroleumsgeologi i Barentshavet.

Jeg har de siste tre og et halvt årene hatt en postdoktorstilling ved UNIS på Svalbard og jobbet med nedrekritt-lagrekken i Barentshavet og på Svalbard spesielt. Før jeg flyttet til Svalbard tok jeg en doktorgrad ved Universitet i Bergen hvor jeg jobbet med å forstå sedimentologiske prosesser langs sokkelmargin-klinoformer i den Eocene lagrekken på Svalbard og i Porcupine-bassenget utenfor vestkysten av Irland. Mastergraden min tok jeg her ved Universitet i Tromsø hvor jeg jobbet med karbonatavsetninger i nedre og øvre perm-lagrekken på Svalbard. Fokuset var på Kapp Starostinformasjonen som er tidsekvivalent med Røyeformasjonen i Barentshavet hvor det nylig ble gjort et stort olje og gassfunn (Gotha og Alta-funnene). 

I tillegg er jeg involvert i en del andre mindre prosjekter som ser på blant annet dypmarine gravitasjonsavsetninger i riftbassenger på østkysten av Grønland, og prosesser og kanalarkitektur i fluviale avsetninger i Eocene på Svalbard.Førsteamanuensis Melanie Forien
- geokjemi

 

Foto: Kai Mortensen


My main research topics are focused upon igneous processes in magma chambers, with a specific expertise in experimental data acquisition. My research uses analog modelling and laboratory experiments to study and reproduce large and small scale magmatic processes. 


My M. Sci. thesis at the University of Orleans (France) investigated the crystal breakage in magmatic suspension. During my PhD at the University of Frankfurt (Germany), I conducted analog experiment to explain the origin of concentrically zoned plutons. In the same time, I carried out high-pressure experiments at the ETH Zurich (Switzerland), to better understand the mechanisms and kinetics of formation of the ortho- and ad-cumulates.

Although m
y primary research interest is the rheology of magma, these last years I have extended my research on processes in magma chamber with implications to genesis of ore deposits. Current research programs include analogue experiments to examine the possibility of forming chromite layers by kinetic sieving during slumping of crystal slurry.


Førsteamanuensis Sabina Strmic Palinkas
– malmgeologi og mineralressurser

Foto: Kai Mortensen


I received my PhD degree in Ore deposit geology from the University of Zagreb, Croatia, in 2009. In 2010, I was promoted to an Assistant Professor at the Faculty of Science, University of Zagreb. Then in 2013, I moved to New Zealand where, for two years, I was working as a research fellow at the University of Auckland.

My area of expertise comprises aqueous and high-temperature geochemistry, geochemical/thermodynamic modeling, lithogeochemistry and applications of organic geochemistry and stable isotope systematics to high temperature (ore-forming) and low temperature (environmental) processes. During the past 15 years, I have been involved in studies of a wide spectrum of ore deposits, including epithermal, Carlin-type, hydrothermal-metasomatic, skarn, SEDEX, MVT and pegmatite deposits, as well as in several environmental studies.

At the University of Tromsø my principal goal is to contribute to establishment of an internationally recognized research program in ore geology/mineral resources. In addition, I would like to continue to work in the area of environmental geochemistry. 

På Twitter   #norgesarktiske