Bokutgivelse ved Norges fiskerihøgskole


Professor i markedsføring ved NFH, Torbjørn Trondsen, og professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Bergen, Knut Lindkvist, er redaktører av boken «Nordic-Iberian Cod Value Chains. Explaining salted fish trade patterns».

Professor i markedsføring ved NFH Torbjørn Trondsen er sammen med professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Bergen Knut Lindkvist redaktører av boken «Nordic-Iberian Cod Value Chains. Explaining salted fish trade patterns».


Boka er nylig utgitt av Springer Verlag i Nederland og er et resultat av et større forskningsprosjekt med finansieringsbidrag  fra Norges forskningsråd, Norges Råfisklag, Norges Sjømatråd, eksportbedriften Norfra og Sparebanken Nord Norge.

Boka består av 14 kapitler med bidrag fra 6 spanske og 8 norske markedsforskere.  Boka forklarer utviklingen av handelsmønsteret av saltede torskeprodukter (bacalao) mellom Norge og Spania. Norge er Europas største leverandør av torskefisk og Spania er Europas største sjømatmarked. Hvordan handelen utøves mellom landene er derfor svært viktig for verdiskapningen i fiskerinæringen særlig i de nord norske kystdistriktene.  Boka analyserer både den faktiske utviklingen i handelsrelasjonene og mulighetene for økning av verdiskapningen av torskeprodukter. De enkelte kapitlene omhandler handelen i et historisk perspektiv, de pågående endringene i det spanske markedet, markedskonkurransen fra Island  og norske produsenters tilpasning til og utnyttelse av markedsmulighetene.

Boka finnes her http://www.springer.com/us/book/9783319164045

På Twitter   #norgesarktiske