Yrende polarliv trues av klimaendringer

Polarnatta skjuler et yrende liv rett under havoverflata. Det gjør denne perioden langt mer sensitiv for oljeutslipp og klimaendringer enn vi hittil har trodd.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 01.10.15 09:00 Oppdatert: 02.10.15 09:17

Polarnatta er ikke en periode av året hvor dyr og alger går i dvale. Faktisk er det motsatt – det yrer av liv. Alle foto: Geir Johnsen, NTNU

Man skulle kanskje forvente at i polarnatta, som er perioden midt på vinteren når mørket og kulden råder, så er det svært lite som skjer i havet. Dyrene som kan dra der ifra, for eksempel migrerende sjøfugl, de drar sørover.

Og hittil har den generelle oppfatningen vært at organismene som blir igjen, ligger langt nede i dypet, ”skrur av ” sine biologiske prosesser og bare venter på at lyset skal komme tilbake.

Slik er det ikke, ifølge forskere som tre vintre på rad (2013-15) har studert aktiviteten til mange ulike organismer i Kongsfjorden på Svalbard.

– Faktisk er det nesten stikk motsatt – livet i det arktiske havet ser ut til å være konsentrert helt opp mot overflaten. Og polarnatta kan best beskrives som et yrende liv i stummende mørke, forteller professor Jørgen Berge ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet. Han har ledet studien.

Hør Jørgen Berge fortelle om studien på Lørdagsuniversitetet 3. oktober.

Se hva som skjer når en død torsk blir liggende på havbunnen: (Time lapse-video: Piotr Balazy, Institute of Oceanology.)

Sjøfugl jakter i stupmørket

Forskerne har oppdaget flere ting som forbauser dem. Blant annet dyreplankton som har en høyere energiomsetning i polarnatta enn på andre tider av året. De observerte at kamskjell fortsetter å vokse gjennom hele vinteren, og at energiomsetningen i bunnfaunaen slett ikke er nedsatt i denne perioden.

– Vi finner dessuten fisk og sjøfugl som jakter i stupmørke, sier Berge.

Sjøfuglene er kanskje det som overrasker mest. Ikke bare det faktum at de fremdeles er i Arktis på denne årstiden, men ikke minst at de klarer å finne den maten de ønsker i fullstendig mørke. Ingen vet ennå hvordan de får det til.

Les også: Et sort hull full av liv (lenke)

Teisten klarer seg godt i polarnatta. Den jakter like godt i stummende mørke.

Utsatt for oljeslipp

At forskerne har dokumentert at det yrende livet skjer i havoverflaten, gjør organismene mer utsatt for påvirkning.

Spesielt ettersom den smeltende isen i Arktis åpner opp nye områder for menneskelig aktivitet, som fiske, turisme og petroleumsvirksomhet.

– Det kan dreie seg om oljeutslipp eller andre ulykker som naturlig nok oftest skjer nettopp i havoverflaten. At polarnatta skjuler en massiv reproduksjon på tvers av de fleste dyregruppene, gjør også at den mest sannsynlig er mer sensitiv enn de andre årstidene, påpeker professor Jørgen Berge. 

I tillegg kan varmere havvann true balansen i havet.

Tre vintre på rad studerte forskerne dyrelivet i det iskalde, arktiske havet.

Gir ny forståelse

Undersøkelsen i Kongsfjorden er den største og mest omfattende som noensinne er gjort av et marint økosystem i polarnatta, og resultatene er nylig publisert i Current Biology.

Ifølge Jørgen Berge gir disse resultatene et nytt perspektiv og en grunnleggende ny forståelse av hvordan det marine livet er tilpasset vinter og kulde: 

– Polarnatten er ikke bare en mørk og kald periode av året som dyr og alger prøver å karre seg gjennom som best de kan. Det er en betydningsfull og integrert periode i den årlig livssyklusen hos mange organismer. Spesielt ser det ut til at det er en viktig periode for reproduksjon hos en rekke dyregrupper; alt fra fisk og dyreplankton til tanglopper og bunnlevende organismer.

Han mener at det å få disse funnene kjent og publisert internasjonalt, betyr veldig mye.

– Spesielt når man har investert såpass mye tid og resurser som vi har gjort innen noe som på mange måter kan kalles et nytt fagfelt (polarnattstudier), er det svært viktig å få disse resultatene ut til et så bredt publikum som mulig. Jeg er overbevist om at våre resultater har potensiale til å danne grunnlag mange nye studier og  oppdagelser i de kommende år, og publisering i et høyt og anerkjent tidsskrift er et viktig skritt for å realisere dette potensialet.

Se også: BBC sin artikkel om polarnatta - Arctic ocean's wakeful winter revealed

Professor Jørgen Berge dykker rett under havoverflata med undervannskamera.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 01.10.15 09:00 Oppdatert: 02.10.15 09:17
Vi anbefaler