Samarbeid mellom Result og SELL

30.09.15 Alexandersen, Jan

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og UiT ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skrev i forrige uke under en intensjonsavtale om samarbeid.

Lederne ved de to enhetene Mette Villand Reichelt og Ådne Danielsen, signerte på avtalen. SELL og Result er begge blant de største enhetene innen studiekvalitet og fleksibel utdanning i norsk høgre utdanning. Sammen vil disse to enhetene ugjøre et betydelig kompetansemiljø.

Utvikling av fleksibel læring

Intensjonsavtalen har som mål å samarbeide om utvikling av fleksibel læring og undervisnings- og studiekvalitet. Konkret betyr dette at en vil samarbeide om felles studieporgrammer, produksjon av digitale læringsressurser, formidling/gjennomføring av konferanser og utveksling av personal og stillinger. Kanskje mest viktig er samarbeidet om evaluering og forskning innen sentrale kompetanseområder.

Les mer om intensjonsavtalen på HILs nettsider

På bildet: Deltakere i samarbeidsmøtet mellom SELL og Result.
På Twitter   #norgesarktiske