Mentorfrokost og stjernespekket faglig program

10.09.15 Braathen, Victoria

Næringslivsdagen Nord 2015 tilbyr spennende program for studenter ved UiT.

Verdifulle kontakter for fremtidig karriere

Næringslivsdagen Nord blir organisert i Tromsø torsdag 26. november, og er en svært spennende arena for UiT studenter å møte representanter for landsdelens næringsliv og knytte verdifulle kontakter for fremtidig karriere.

I tillegg til deltakelse på dags- og kveldsprogrammet til Næringslivsdagen Nord, vil årets studentdeltakere få muligheten til å delta på en mentorfrokost med utvalgte næringslivsledere og møte med samarbeidspartnere til konferansen.

Se hvem som besøker Næringslivsdagen Nord 2015.

Hvordan søke om deltakelse?

Studenter innen alle fagretninger ved UiT Norges arktiske universitet oppfordres til å søke om deltakelse. Aktuelle studenter vil bli valgt ut på bakgrunn av motivasjonsbrev og CV.

Studenter med annet studiested enn UiT campus Tromsø som blir trukket ut til å delta, vil etter nærmere avtale få dekket overnatting og rimeligste transport t/r Tromsø

Gå til uit.no/nldnord15 for fullstendig utlysning og nærmere detaljer om hvordan du kan søke om deltakelse.

 

På Twitter   #norgesarktiske