Forskningstermin i Roma


Dekan ved BFE fakultetet, Edel Elvevoll, reiser denne uken til Roma på en kort, to måneders,  forskningstermin.

Dekan ved BFE fakultetet reiser denne uken til Roma på forskningstermin.

Elvevoll skal ha kontor på Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) og arbeide  med ulike problemstillinger knyttet til konsum av sjømat. FAO jobber med å skaffe mat av høy kvalitet til verdens befolkning og er opptatt av bærekraftig naturressursforvaltning. Edel gleder seg til å forske ved FAO, og har lovet å sende iallefall et reisebrev. – Jeg er sikker på at ting kommer til å gå bedre når jeg er fraværende, enn når jeg er tilstede, sier dekanen. 

Elvevoll er tilbake 10.november, 2015. I Elvevolls fravær vil professor Monica A. Sundset fungere som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. 

 

-------------------------------------------

Dean Edel Elvevoll is currently away on a short sabbatical at the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy. She will be back in office on the 10th of November, 2015. 

Professor Monica A. Sundset will function as Dean of Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics while Elvevoll is away.  

 

 

På Twitter   #norgesarktiske