Fusjonsarbeidet er i rute

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Nå er det bare litt over fire måneder igjen til UiT, HiH og HiN formelt blir ett universitet.  – Vi er i rute med arbeidet, opplyser fusjonssekretariatet.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Fra 1. januar 2016 er UiT Norges arktiske universitet landets tredje største universitet.

Det skjer som følge av at UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad (HiH) og Høgskolen i Narvik (HiN) slår seg sammen. Til sammen blir det om lag 15 000 studenter og 3200 ansatte ved det nyfusjonerte universitetet.

Før den tid er det selvsagt mye som skal på plass, men fremdriftsplanen har holdt bra.

– Ja, arbeidet er godt i gang, og alle arbeidsgruppene har levert statusrapport for jobben de har gjort så langt, sier Bjarte Toftaker i fusjonssekretariatet.

Allerede denne uken skal to av arbeidsgruppene møtes igjen. Arbeidsgruppen for sikker drift skal møtes i Narvik torsdag, og faggruppen i helse- og omsorgsfag møtes på fredag i Harstad.

Nytt rektorrådsmøte

Tirsdag 1. september er det dessuten klart for et nytt rektorrådsmøte etter sommerferien. Denne gangen holdes møtet i Narvik.

– En av sakene som vil bli drøftet da er fordeling av fusjonsmidler (SAKS-midler), forteller Reidar Halvard Øren i fusjonssekretariatet.

SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) er Regjeringens pengepott som skal hjelpe institusjonene med kostnadene forbundet med å fusjonere.

Fusjonsprosessen er tildelt 11 millioner kroner for 2015, og er lovd (men ikke formelt tildelt) det samme beløpet i 2016.

Hektisk høst

Selv om fusjonsprosessen er i rute, er det liten tvil om at det kommer til å bli mye arbeid framover.

– Det kommer til å bli en hektisk høst, særlig blir det mye å gjøre i slutten av oktober, sier Bjarte Toftaker.

26. oktober skal det blant annet avholdes styreseminar i Tromsø. Her skal alle de tre styrene delta, og alle faggruppelederne skal presentere sitt arbeid. 

Studentlederne møttes

Også studentlederne fra de tre institusjonene er godt i gang med arbeidet for å skape et godt og levende studentdemokrati etter fusjonen. Like før sommerferien hadde de et møte i Oslo for å diskutere fram gode løsninger.

I tillegg er studentsamskipnadene godt i gang med fusjon. Tidligere denne måneden ble studentsamskipnaden i Harstad avviklet og velferdsaktivitetene blir heretter ivaretatt av Norges arktiske studentsamskipnad.

Samskipnaden i Narvik er fortsatt formelt en del av Studentsamskipnaden i Nord, men ventes overdratt til Norges arktiske studentsamskipnad.

Les mer om fusjonsarbeidet på fusjonssidene til UiT, HiN og HiH.

 

På Twitter   #norgesarktiske