UiT og HI undertegnet samarbeidsavtale

– Vi har begge høy aktivitet i havet i nord,  og derfor er det naturlig at vi utvider vårt faglige samarbeid, sier rektor Anne Husebekk.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 21.08.15 00:00 Oppdatert: 21.08.15 13:33

Rektor Anne Husebekk og adiministrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet undertegnet fredag en overordnet avtale om faglig samarbeid. Foto: Randi Solhaug

UiT Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet (HI) har samarbeidet i flere tiår, og nå formaliseres dette ytterligere.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid som vi ønsker å fortsette. Tidligere har vi hatt mange underavtaler, men nå inngår vi en hovedavtale. Det vil utvide det faglige samarbeidet, forteller rektor Anne Husebekk.

Felles stillinger

Den nye hovedavtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid gjennom prosjekter innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.

Husebekk påpeker at det er naturlig med tett samarbeid mellom institusjonene ettersom både UiT og HI har mange aktiviteter i havet i nord.

Administrerende direktør i Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, er enig:

– Samarbeidet er tett, godt og viktig for oss. Vi samarbeider blant annet om felles infrastruktur og felles stillinger. I tillegg rekrutterer vi godt utdannede master – og PhD-studenter fra UiT.

Vår viktigste eksportvare

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Edel Elvevoll, påpeker at det er viktig å få til et godt samarbeid mellom marine utdannings- og FoU-miljøer i Nord-Norge dersom landsdelen best skal kunne utnytte potensialet som ligger her:

– Vi har allerede hatt en eventyrlig vekst i marin sektor, målt i kvantum og verdiskapning.  Veksten er nå størst i nord.

– Det er viktig å huske på at Norges marine ressurser er – og kommer til å være –  vår viktigste eksportvare framover, sier Tore Nepstad.

Avtalen som nå er inngått, vil være overordnet andre avtaler som allerede eksisterer. For eksempel:

  • Samlokalisering av Marbio og Marbank
  • Avtale vedrørende tokttildeling på FF Helmer Hansen
  • Gjennomføring av årlig Outreachtokt
  • Samarbeid om finansiering av prosjektet ”Arven etter Nansen”
  • Samarbeid om etablering av nytt felles fartøylager
  • Samarbeid om ”felles” stillinger knyttet til Oseanografi og ressursforvaltning
  • Samarbeid om praksisplasser for studenter på Norges fiskerihøgskole (NFH)
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 21.08.15 00:00 Oppdatert: 21.08.15 13:33
Vi anbefaler