Aqua Nor i Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Hvordan kan næringa samarbeide med akademia om de beste hodene? Se Norges fiskerihøgskoles program under årets Aqua Nor messe i Trondheim 19. august.

Aqua Nor arrangeres annethvert år i Trondheim. De siste årene har messen samlet 15-20.000 besøkende fra mer enn 50 nasjoner. 400 utstillere representerer over 600 produsenter og leverandører fra hele verden. De byr på nyheter fra forskning, teknologi, fôr, fiskehelse, kvalitetskontroll, utdannelse, fiskesortering, utstyr, lagring, finansiering, oppdrettersamarbeid, foredling, emballering, miljøsikring og distribusjon.

Program
Kl 1300 Studenter havbruksnæringa trenger
v/Edel Elvevoll, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Kl 1310 Luseskjørt og fiskevelferd
v/Mattias Lind Bendiksen, master i fiskehelse. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nordlaks og Havforskningsinstituttet

Kl 1325 Triploid laks – produktegenskaper og omdømmeperspektiver
v/Terje Anterio Olsen, master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nord Senja Laks AS

Kl 1340 Fett i fôr i laks
v/Iselin Evje, master i fiskehelse. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Biomar

Kl 1355 Smoltstatus og vaksinerespons
v/Mathias Overrein, masterstudent i fiskehelse. Gjennomfører sitt prosjekt i samarbeid med Pharmaq

Kl 1410 Derfor samarbeider vi med Norges fiskerihøgskole
v/Siv Østervold, CEO, Hordafôr AS

Kl 1430 Hvordan samarbeide med UiT?
v/Ragnar L. Olsen, professor ved Norges fiskerihøgskole

På Twitter   #norgesarktiske