Toppledere til konferanse om sikkerhet i Arktis


Et av årets viktigste arrangementer om Arktis holdes i oktober i Tromsø.

Arctic Safety Summit 2015 arrangeres av Petroleumstilsynet i fellesskap med UiT Norges arktiske universitet, og finner sted 28.-30. oktober i Tromsø.

Konferansen er et ledd i Petroleumstilsynets satsing i Barentshavet. Målet er å se hvilke muligheter som finnes i området samtidig som man også tar i betraktning de sikkerhetsmessige aspektene.

I løpet av den tre dager lange konferansen belyses blant annet utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel. I tillegg gjøres det opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

Topplederkonferanse

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kommer til Arctic Safety Summit 2015. Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor

Første dag holdes en topplederkonferanse for 140 spesielt inviterte gjester. Deltakerne vil være de viktigste beslutningstakerne og premissleverandørene for sikker og framtidsrettet aktivitet i nord.

Foredragsholdere er blant andre arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, Ptil-direktør Anne Myhrvold, administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd, regiondirektør Helge Tangen ved Meteorologisk institutt, og dekan Morten Hald ved UiT Norges arktiske universitet.

To dager med fag- og forskning

De to neste konferansedagene er viet fag- og forskning, og foredragsholderne kommer både fra inn- og utland.

Blant dem er Mark Fesmire (Alaska Region Director, Bureau of Safety and Environmental Enforcement, USA), Mike Tipton (professor, University of Portsmouth, UK), Torkjel Tveita, (professor, UiT/Norges arktiske universitet), Anne Myhrvold, direktør, Ptil) og Aud Nistov (fagsjef HMS, Norsk olje og gass) – sammen med en rekke andre.

 

Du kan lese mer om konferansen her og hvordan du kan melde deg på.

 

På Twitter   #norgesarktiske