Tromsøstudenter markerte seg i prosedyrekonkurranse

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Studenter fra Jur Fak ved UiT deltok forrige helg  i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i København. Det gikk veldig bra!

Deltakerne fra UiT i årets Nordiske prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter

 

Club Tromsø, som representantene fra Jur Fak kalte seg, hevdet seg godt i konkurransen. De kom til semifinalen, og vant i tillegg pris for beste prosederer i sin divisjon, samt beste prosesskriv for stat. Til sammen 13 klubber fra de nordiske landene deltok i konkurransen.

Hvert år i over 20 år har jusstudenter fra de juridiske fakultetene i Norden konkurrert i Nordiska Rättergångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna  – en prosedyrekonkurranse der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Stort læringsutbytte

Christina Jensen, stipendiat ved Jur Fak, var i København sammen med de sju studentene fra 4. og 5. avdeling som deltok. Hun forteller at gruppa hadde stort utbytte av å være med i konkurransen. De har fått god øvelse i bl.a. prosedyreteknikk og i å utforme prosesskriv. Før de reiste, hadde de siden mai øvd flere ganger i uka og bl.a. hatt generalprøve i tingretten.

Tema Yahya Hassan

Årets tema var religions- og ytringsfrihet, basert på historien om den dansk-palestinske dikteren og politikeren Yahya Hassan.

– Temaet var utrolig spennende og lærerikt, sier Christina.

– I tillegg var det veldig sosialt å delta, forteller Christina, og legger til at deltakerne ble godt ivaretatt av arrangørene, både med rundtur i operaen, diktlesing av Yahya Hassan, båttur og bankett i København.

Stolt

Dekan ved Juridisk Fakultet, Trude Haugli forteller at hun er veldig stolt av studentene.

– Det er en verdifull erfaring å få med seg. Det viser kanskje også verdien av mye muntlig øving og prøving i vår studiemodell, sier dekanen.

I rettssalen: en av studentene fra Club Tromsø prosederer under konkurransen
På Twitter   #norgesarktiske