Klarsignal til fusjon

Fra 1. januar 2016 organiseres Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT – Norges arktiske universitet som ett universitet. Navnet på det fusjonerte universitetet skal være Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 19.06.15 12:00 Oppdatert: 19.06.15 13:18

Det ble bestemt i kongelig resolusjon i dag, fredag 19. juni. Her påpekes det at sammenslåingen vil innebære en styrking av blant annet teknologiområdet og de sosial- og helsefaglige tilbudene i landsdelen.

I resolusjonen står det også at institusjonene selv har kommet fram til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik.

Rektorene Arne Erik Holdø, Anne Husebekk og Bodil Olsvik. Her fra et rektorrådsmøte i Harstad tidligere denne uka, da de underskrev måldokumentet for fusjonen.

Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik som bidrar til faglig utvikling, styrking av den regionale rollen og som gir strategisk innflytelse i den nye organisasjonen.

– Vi er fornøyde med denne beslutningen, ettersom det er styrene sine egne vedtak som ligger til grunn for den kongelige resolusjonen. Nå er det opp til oss selv å finne de gode løsningene. Vi ser derfor fram til å fortsette det fusjonsarbeidet vi allerede er godt i gang med.  Det fusjonerte universitetet skal være et nasjonalt ledende breddeuniversitet, samtidig som rollen som profesjonsuniversitet skal styrkes og videreutvikles. Det skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt, internasjonalt gjennom forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå, sier rektorene Anne Husebekk (UiT), Bodil Olsvik (HiH) og Arne Erik Holdø (HiN) i en felles uttalelse.

Kontaktinformasjon:

Arne Erik Holdø

E-post: ArneErik.Holdo@hin.no

Tlf: 934 06 464

 

Bodil Olsvik

E-post: bodil.olsvik@hih.no

Tlf: 400 07 540

 

Anne Husebekk

E-post: anne.husebekk@uit.no

Tlf: 481 41 286

 

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 19.06.15 12:00 Oppdatert: 19.06.15 13:18
Vi anbefaler