Første landskapsarkitekter ferdige i Tromsø


De aller første kandidatene i arktisk landskapsarkitektur fikk sitt masterdiplom fredag.

Landskapsarkitekturutdanninga i Tromsø er den eneste sitt slag med særskilt kompetanse på nordlige landskap. Utdanningstilbudet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) i Oslo.

Kandidat Ronald van Schaik. Foto: Randi Solhaug

Utdanninga startet høsten 2013, og fredag 12. juni kunne de feire de første uteksaminerte masterstudentene.

– Det er med stolthet og glede at vi kan dele ut diplom til seks fantastiske kandidater. Dette vet vi har krevd hardt arbeid av dere, sa rektor Ole Gustavsen ved AHO, til masterstudentene på diplomseremonien.Utdanninga startet høsten 2013, og fredag 12. juni kunne de feire de første uteksaminerte masterstudentene.

Utdanninga de har tatt fokuserer på utfordringer skapt av klimaendringer, geopolitiske krefter, økt industrialisering og migrasjon i de sirkumpolare områdene.

– I dag bor det flere mennesker i byer enn på landet. Det lever flere mennesker på jorda i dag enn det samlede antall som noensinne har dødd. Energibehovet øker. Dette er noen av de utfordringene vi står overfor, og dere som nyutdannede lanskapsarkitekter spiller en rolle i å løse problemer tilknyttet dette, sa Ole Gustavsen.

Mens UiT har vært vertskap for studentene, har de holdt til på Kunstakademiet, som er en del av Det kunstfaglige fakultet.

Ifølge seniorrådgiver ved UiT, Ulf Christensen, ønsker universitetet å fortsette utdanninga av landskapsarkitekter i Tromsø. Hovedmålet framover er å etablere en femårig landskapsarkitektutdanning i byen.

Kandidatene på første rad (fra høyre): Victoria C. Serrano, Eimear Tynan, Ai Serita, Kristján B. Svavarsson og Wenjing Chen, rektor ved AHO Ole Gustavsen og Ulf Christensen. Foto: Randi Solhaug
På Twitter   #norgesarktiske