– Det vil komme nye Ebolautbrudd

11.06.15

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik, minner om at viruset ikke er borte.

Professor Ørjan Olsvik ved Det helsevitenskapelige fakultet ble sendt til Afrika under
Ebolaepidemien i 2014. Her ved Vaksineinstituttet i Mali.
Foto: Privat

Tekst: Robert Greiner

Ebolaviruset skremte en hel verden da utbruddene i Vest-Afrika nådde mediene i mars 2014.

Utbruddet rammet i hovedsak Guinea, Liberia og Sierra Leone.

– Vi har klart å hindre spredning, men det vil komme nye utbrudd da det finnes Ebolavirus i flaggermus. De opprettholder viruset slik at nye mennesker kan bli smittet, forteller Olsvik.

Viruset dreper mellom 50-80 prosent av de som blir smittet.
Det finnes ingen vaksine eller medisin, men testing av eksperimentelle vaksiner har vist lovende resultater.

500 helsearbeidere døde
Under virusutbruddet ønsket FN at norske myndigheter skulle hjelpe til med å begrense katastrofen, og resultatet ble at Olsvik ble sendt til det afrikanske kontinentet av Forsvaret. Der ble han bedt om å vurdere smittesituasjonen og delta i det epidemiologiske arbeidet.

– Vi måtte drive smitteoppsporing. I samarbeid med sivile myndigheter innførte vi smitteverntiltak, forteller Olsvik som også havnet i den maliske presidenten sitt Ebolautvalg.

Helsearbeidere fra mange land strømmet til for å hjelpe. Mange ble smittet. Over 500 døde – mye fordi tilgang og kunnskap om bruk av verneutstyr var dårlig.

Når smittede hjelpearbeidere skulle fraktes til hjemlandet, oppstod nye utfordringer: Hvordan hindre at nye blir smittet under frakt og etter hjemkomst?

– Vanligvis er det små byer med 100-1000 mennesker langt ute i jungelen som får viruset. Når 80-90 prosent er døde, dør viruset ut. Da er det for få friske mennesker til å holde viruset i gang. I 2014 kom viruset inn i urbane områder med mange mennesker med reiseaktivitet. Derfor ble spredningen stor, forteller Olsvik.

Les også: Kan man bli smittet av sykdom på fly?

Oppdaget i 1976
Ebolaviruset ble første gang påvist i 1976 i det som i dag er Kongo, men trolig har viruset eksistert lenge.

Viruset smitter fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker. Symptomene er feber, sterk hodepine, muskelsmerter, slapphet, diaré, magesmerter og blødninger.

Normalt tar det 2 til 21 dager fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. Ebola er lite smittsomt i perioden før man har utviklet symptomene.

Utfordringer

Utbruddet i Vest-Afrika utløste også frykt for at viruset skulle bli tatt i bruk som biologisk våpen av terrorister.

Dette var viktig for Forsvaret som har enheter i internasjonal tjeneste i afrikanske land. Forsvarets "Rapidly Deployable Outbreak Investigation Team" (RDOiT) har deltatt i operasjoner der terrororganisasjonen Boko Haram er aktive og hvor Ebola rammer sivile.

– Vi kan ikke sende sivile helsearbeidere inn i terror- eller kampsoner for å drive isolasjon, oppsporing av smittede og for å gjøre begravelser. Dette er det kun militære spesialister som kan og bør gjøre. Alle utbrudd ble derfor fulgt nøye med på av det norske forsvaret, påpeker Olsvik og legger til at Leger uten grenser likevel opererte i området.

– De gjorde det med aksept fra de stridende parter, understreker han.

Moralske spørsmål
Smittesituasjonen utfordret også FN som blant annet hadde 11.000 soldater i Mali.

– Boko Haram er i aktiv strid med Malis befolkning, og mange FN-soldater er såret eller drept. Selvmordsbombere er aktive i området. Skal FN-soldater trekke seg ut av området på grunn av ebolaepidemien? Kan tiltak settes inn for å sikre FN-soldater slik at de kan fortsette arbeidet sitt, og hvor lenge? Det er spørsmål de har måttet stille seg.

Behandling, portforbud og isolering av syke ble resepten for å få de vestafrikanske landene tilnærmet frie for Ebola.

Cirka 11.000 kan ha dødd i Vest-Afrika på grunn av denne ebolaepidemien, ifølge Verdens Helseorganisasjon.

– Viruset vil være der ute så lenge det er flaggermus i jungelen, påpeker Olsvik.

I kampen mot Ebola ber professoren i mikrobiologi oss om å reflektere over et annet tema:

– Under ebolaepidemien døde det i det samme området 380.000 barn under fem år av malaria. De fleste av disse kunne vært reddet.

Les også: Tromsøprofessor bidrar i Ebola-arbeidet

På Twitter   #norgesarktiske