Årets prisutdeling ved BFE-fak

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Heder og ære og kr 15 000,- gikk til hver av vinnerne av fakultetets priser i år som ble delt ut i forbindelse med mastergradsavslutningen 4. juni. Her kan du lese begrunnelsene for tildelingene.

Forskningsprisen

Forskningsprisen gikk til Fiskerihistoriegruppa ved Bjørn-Petter Finstad for deres bidrag til fembindsverket Norges fiskeri- og kysthistorie. Verket formidler fiskerienes og kystens betydning for Norge til akademikere og folk flest. Arbeidet ved UiT Norges arktiske universitet har vært ledet av førsteamanuensis Bjørn-Petter Finstad. Pål Christensen har vært redaktør for et bind som består av bidrag fra Tromsømiljøet. Foruten Finstad og Christensen, har Petter Holm, Bjørn Hersoug, Gunnar Grytås, Bjørg Evjen, Ketil Zachariassen og Astrid Marie Holand bidratt i prosjektet. Prosjektet har ført til mange medieoppslag, seminarer og også en utstilling ved UB i Tromsø.

Utdanningsprisen 2015 gikk til Mario Aquarone, Bjørn-Petter Finstad og Margrethe Esaiassen. Foto: Ørjan Garfjell

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen gikk i år til to nominerte: Margrethe Esaiassen og Bjørn-Petter Finstad, og Mario Acquarone

Både Margrethe og Bjørn-Petter er gode og engasjerende forelesere og får svært god tilbakemelding fra studentene. Deres undervisning kjennetegnes av høy faglig kvalitet, god kommunikasjon og tett samarbeid med eksterne aktører. Eksempelvis bruker begge to ekskursjon som virkemiddel og læringsarena i sine kurs. Dette høyner motivasjonen, gir studentene gode koblingspunkter mellom teori og praksis. Kursene deres har høy gjennomføringsgrad. De er engasjerte og inkluderende, de tør gå nye veier uten å vrake det som allerede fungerer, og de yter det lille ekstra som gjerne kreves i travle dager. Dette er kvaliteter som muliggjør relevante, banebrytende og attraktive utdanninger. 

 

Mario Acquarone gis prisen for han arbeid med begynnerundervisningen i biologi. Han har utført et nybrottsarbeid med digitalisering av undervisningen og eksamensarbeidet innenfor et fagområde hvor dette har vært lite prøvd tidligere. Mange ulike studentgrupper møtes på innføringsundervisningen, og Mario har sørget for å forbedre dem for den «virkelige» undervisningen som kommer. Hans innsats med å introdusere, implementere og gjennomføremoderne undervisningsmetoder skaper et godt læringsmiljø for alle studentene på UiT Norges arktiske universitet sine fire biologiprogram.

  

Formidlingsprisen

Av de nominerte i denne klassen, var det Jeanette H. Andersen som stakk av med prisen. Andersen har som forskningssjef ved Marbio siden 2003 vært opptatt av å formidle forskningsaktiviteten ikke bare til et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, men også til et mer allment publikum. Hun har bidratt til at begrepet marin bioprospektering er et kjent begrep, og forskningsdisiplinen er befestet som satsningsområde ved UiT Norges arktiske universitet. Hun fremstår som et strålende eksempel på at en forsker kan forholde seg til tradisjonelle massemedia og moderne sosiale media, og bruker disse aktivt til å spre informasjon til et bredt publikum.

Jeanette H. Andersen forteller om prosjektet PharmaSea i intervju med CNN. Foto: Screenshot CNN

 

Studentprisen

Cathrine Bell vant studentprisen. Cathrine er en aktiv student som har satt sitt preg på studietiden ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er positiv av natur, og har virkelig bidratt til at studentmiljøet ved BFE-fakultetet har vært innholdsrikt. Cathrine har tatt del i flere prosjekter og forpliktelser i ulike studentorganisasjoner, og hun fullfører alltid på overbevisende måte. Enten det er å starte opp «Kvinner og Børs» sammen med børsklubben, være styremedlem i Studentutvalget og Econa eller sitte som leder for den best gjennomførte HHT-dagen hittil, er hun den man kan stole på gjør sitt for at alle skal få en god opplevelse. Listen over ulike engasjement er lang, og likevel klarer hun å være en sparringspartner og en å rådføre seg med om man sitter fast med en faglig problemstilling. De fleste har hørt om «ho Bell» og det er fordi hun er en dyktig, engasjert og innflytelsesrik student.

Cathrine Bell (i midten) mottar studentprisen 2015. Foto: Ørjan Garfjell

 

Er du nysgjerrig på hvem de nominerte var? – Info om det finner du her

På Twitter   #norgesarktiske