Ministeren ville diskutere masteroppgave

Rett etter at lærerstudent Kristine Bjerkmo hadde presentert sin masteroppgave ville kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen diskutere forskningsfunnene med henne.
Brøndbo, Stig
Publisert: 01.06.15 00:00 Oppdatert: 03.06.15 08:53

Kristine Bjerkmo presenterte sine forskningsresultater for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Masterkonferansen ved UiT mandag. Ministeren var så imponert at han ville diskutere funnene hennes og ba om å få en kopi av oppgaven. Foto: Stig Brøndbo

– Hvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen? var forskningsspørsmålet Kristine Bjerkmo stilte seg da hun satte i gang forskningsprosjektet sitt.

Som en av to studenter fra Norges første studentkull med 5-årig integrert lærermaster, fikk 24-åringen fra Lavangen presentere forskningsfunnene sine for drøyt 200 deltakere på Masterkonferansen ved UiT Norges arktiske universitet. I salen satt blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Og straks Bjerkmo gikk av talerstolen, gikk ministeren bort til henne for å høre mer om funnene.

 

Svært fornøyd

Samtlige studenter i det første kullet med en 5-årig integrert lærermaster presenterer sine oppgaver under Masterkonferansen. Silje Elisabeth Bjørklund Isaksen (t.v) og Kristine Bjerkmo sine presentasjoner til kunnskapsministen ga dem ekstra fokus – også fra media. Foto: Stig Brøndbo

 Vi snakket om mine forskningsfunn, at de viser en stor forskjell på undervisningen i små og store klasser, at det i små klasser er større rom for alternativ undervisning og økt fokus på matematisk forståelse, mens det i større klasser er mindre rom for å jobbe med forståelse og mer fokus på å lære bort metoder for å kunne løse oppgaver, sier Bjerkmo. Hun syntes det var artig at ministeren kom rett bort til henne straks hun gikk av talerstolen etter sin masterpresentasjon.

 Jeg synes det er veldig bra at han er interessert i hva vi gjør, sier UiT-studenten. Hun er svært fornøyd med sine fem år på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har hatt så mye praksis og at vi har fått gå ut i skolen og forske på noe selv i stedet for bare å lese teori, sier Bjerkmo.

 

Viktig dag

Og det er nettopp kombinasjonen praksis, fag og forskning som kunnskapsministeren trakk fram da han roste pilotprosjektet med lærermasteren ved UiT.

 Dette er en viktig skolepolitisk dag, og erfaringene fra masteren i Tromsø vil være et stort bidrag til det som skal prege skolen i mange tiår framover, sa Torbjørn Røe Isaksen. Før han kom til Masterkonferansen ved UiT mandag, hadde han lest sammendraget til mange av årets masteroppgaver.

 Dette er oppgaver som går rett inn i hva som skjer i klasserommet, rett inn i helt reelle problemer i skolehverdagen. De går også rett inn i den skolepolitiske debatten og kommer både skolen og elevene til gode, sa Røe Isaksen.

 

Ville ha alle oppgavvene

Prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener at lærermasteren ved UiT utdanner lærere som kommer til å endre norsk skole gjennom fokus på fag og forskning. (Foto: Stig Brøndbo)

Fra 2017 skal alle lærerutdanninger i Norge bli masterutdanninger, og kunnskapsministeren sier at han ønsker at UiT-modellen skal danne grunnlaget for hvordan morgendagens lærerutdanning blir formet.

–  Den praksisnære utdanningen med forskningsfokus gir oss faglig sterke lærere som reflekterer over egen praksis og som blir gode lagspillere, sa Torbjørn Røe Isaksen. Han syntes titlene på masteroppgavene var så spennende, at han ba UiT om å gjøre dem tilgjengelig for ham, slik at han lære mer om de praksisnære forskningsprosjektene masterstudentene har gjennomført.

Masterkonferansen fortsetter tirsdag med foredrag av Börje Ehrstrand, læreren som ble rektor ved en av Stockholms verste forstadsskoler og som startet en forvandling som i dag omtales som «Mirakelet i Rinkeby».

Studentene fortsetter med sine presentasjoner av sine masteroppgaver. Se program her.

Vi anbefaler