160 kandidater på digital eksamen


I dag gjennomfører vi digital eksamen for JUR-2003 2. avdeling. 190 kandidater var påmeldt, ca 160 har møtt. Dette er den største enkelteksamen som er gjennomført som digital eksamen ved UiT.

Digital eksamen i Aud.Max våren 2015

Oppskalering

Høsten 2015 hadde vi en maksimumskapasitet på 65 studenter til digital eksamen. På den første store eksamen hadde vi 55 oppmøtte studenter, 6 eksamensvakter, 3 studiekonsulenter, 1 prosjektleder og 6 IT-konsulenter ved oppstart av eksamen. I dag har vi planlagt for 180 studenter fordelt på 4 ulike lokaler. I dag er det selvfølgelig mer enn 6 eksamensvakter til stede, men færre fra studieadministrasjonen og like mange IT-konsulenter som den gangen vi hadde 55 studenter.

Læring

Hva har skjedd? Vi har erfart at det ikke trenger å være så mange involvert. Eksamenssystemet (WISEflow) har blitt enklere, eksamensvaktene mer erfarne og det er svært få problemer underveis. Eksamen har gått bra hver gang. Ja, selvfølgelig har vi hatt noen problemer underveis, men ingen av reell betydning og som ikke har blitt løst innen akseptabel tid. Joda, vi hadde brannalarm her i høst, men det finnes ikke noe digitalt eksamenssystem som forhindrer at studentene må forlate eksamenslokalet når det er reell mistanke om brann.

"Jeg bare elsker WISEflow"

Uttalt av sensor ved ILP

Alle de tingene som vi har fryktet skal skje har ikke skjedd. Mange av de problemene vi trodde skulle oppstå, har oppstått. Og problemer vi ikke har tenkt kunne oppstå har dukket opp når vi minst har ant det. Systemer er ikke perfekte. Mennesker er ikke perfekte. Ting skjer. Eksamen både med og uten penn og papir handler fremdeles om å være godt forberedt og trent for situasjonen.

Ved UiT er vi på vei til å bli veltrente igjennomføring av digital eksamen. Vi er forberedte og ser frem til å øke kapasiteten ytterligere.

Tilbakemeldinger

Studentene er veldig fornøyde med å kunne skrive eksamen på PC, samme verktøyet som de skriver på til daglig. Sensorene står overfor en stor endring av arbeidsvaner relatert til sensurering. Allikevel er det stadig flere som melder tilbake at digital sensur gir gevinster og at brukergrensesnittet er enkelt. Sågar har vi overhørt sensorer utbryte: «Jeg bare elsker WISEflow!»

På Twitter   #norgesarktiske