Nominerte til priser ved BFE-fak. 2015

28.05.15 Rune Larsen

Fakultetets priser deles ut i forbindelse med mastergradsavslutningen 4. juni.  Ved nominasjonsfristens utløp, 15. mai, var det kommet inn 14 forslag fordelt på de fire priskategoriene.  Prisvinnerne hedres med oppmerksomhet og 15 "laks".

Komiteene som skal vurdere nominasjonene har en tøff jobb foran seg når de skal velge blant gode kandidater. Det deles ut priser innenfor kategoriene forskning, formidling, utdanning og student/studiemiljø. De nominerte til prisene er: 

Forskningsprisen

 •   Fiskerhistoriegruppa NFH
 •   David Hazlerigg
 •   Lene Foss

 

Formidlingsprisen

 •   Jeanette Hammer Andersen
 •   Fiskerhistoriegruppa NFH
 •   Jørgen Berge
 •   Raul Primicerio 

 

Utdanningsprisen

 •   Margrethe Esaiassen, Bjørn Petter Finstad
 •   Mario Acquarone
 •   Malcolm Jobling
 •   Svein Kristian Stormo
 •   Studieadministrasjonen ved HHT (Tromsø og Alta

 

Studentprisen

 •   Cathrine Bell
 •   Start   organisasjonen

 

 

På Twitter   #norgesarktiske