Unikt forskningssamarbeid med NASA

Forskere fra UiT skal bruke et helt spesielt fly fra NASA for å gjøre forsøk med oljesøl i havet.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 01.06.15 14:00 Oppdatert: 02.06.15 14:37

Camilla Brekke (t.v.), Cathleen Jones og Stine Skrunes ser fram til neste ukes eksperiment. Foto: Karine Nigar Aarskog

Camilla Brekke (t.v.), Cathleen Jones og Stine Skrunes ser fram til neste ukes eksperiment. Foto: Karine Nigar Aarskog

– Dette er en sjelden og veldig spennende mulighet. Vi får gjøre dedikerte oljeutslipp til våre forsøk og kan sirkulere over med et eget jetfly med UAVSAR-radar om bord. Takket være dette instrumentet, kan vi få nøyaktige målinger av det som skjer, sier førsteamanuensis i fysikk og teknologi ved UiT, Camilla Brekke

Hvert år gjennomfører Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), i samarbeid med Kystverket, en øvelse ved Friggfeltet utenfor Stavanger. Øvelsen går i korte trekk ut på å slippe ut olje innenfor et avgrenset område og trene på å samle den opp. Forskere fra UiT har tidligere deltatt med satellittovervåking. I år deltar også NASA på øvelsen som holdes i neste uke. 

Får bare lov i Norge
– Det er en unik mulighet vi har bare i Norge, å få slippe ut olje i havet til å trene på oljevernberedskap. I år får vi også lov å gjøre egne utslipp til forskning. Vi skal teste ut spesifikke oljer, deriblant ulike typer mineralsk olje og planteolje, for å se hvordan de interagerer med vann og utvikler seg over tid, forteller Brekke.

Eksperimentene er en del av forskning på fjernmåling og miljøovervåking fra satellitt. Målingene som NASA-instrumentet skal gjøre, blir sammenlignet med satellittbilder som tas samtidig.  

– Flyet har én type frekvens, mens satellittene har to andre typer frekvenser. Ved å ta bilder fra jetflyet og satellitter samtidig, kan vi blant annet finne ut hva som er den optimale frekvensen når vi skal detektere oljeutslipp, forklarer Brekke. 

I tillegg får forskerne ulik informasjon ved hjelp av polarimetri. Avhengig av retningen på radarsignalet, får de tilbake forskjellig informasjon, som kan bidra til å karakterisere oljeutslippet. Målet er at polarimetri på sikt også skal kunne si noe om hvor oljen er tykkest. Flyet har et godt signal til støyforhold, og vil derfor kunne si noe både om mulighetene og begrensningene en radar har til å karakterisere oljeutslipp. Målet er at radarer i fremtiden skal bli enda bedre til å detektere oljesøl, skille mellom ulike oljer og identifisere tykkelsen, slik at man vet hvor man skal rette innsatsen ved et oljeutslipp. 

Like erfaringer
Samarbeidet med NASA startet i 2012, da Camilla Brekke besøkte NASAs Jet Propulsion Laboratory i California. 

– Noen av forskerne der samlet inn data fra overvåkingen under Macondo-ulykken i Mexicogulfen for å bruke til forskning. Da vi begynte å snakke om felles erfaringer, fant vi ut at vi kunne gjøre noe sammen, forteller Brekke. 

Det tok over halvannet år å få svar fra NASA på søknaden om å få flyet over til Norge, og derfor måtte forskerne vente til årets oljeøvelse med å ta det i bruk. Denne uka er to forskere fra NASA i Tromsø for å planlegge øvelsen i Stavanger. 

– De er her for å samarbeide med oss om å utvikle bedre metoder for oljesølovervåking, sier Brekke.

– Å få testet utstyret på kontrollerte utslipp, er fantastisk. Dette er en unik mulighet til å validere modellene vi lager for å kunne karakterisere olje. Radar ser gjennom skyer og i mørket, og er derfor et godt verktøy når man skal overvåke miljøet i Arktis, supplerer Dr. Cathleen Jones fra JPL.   

Håper på gode data
Denne uka gjør forskerne de siste forberedelsene før neste ukes eksperiment, og snakker om hva de skal gjøre med dataene de får. 

– Hvis alt går som planlagt og vi får gode data, kan vi trolig jobbe med dem i noen år etterpå. Vi håper å publisere resultatene sammen når den tid kommer. Og kanskje kan en av våre phD-studenter ha utveksling hos JPL, sier Brekke. 

Også Stine Skrunes, som har en forskerstilling ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT, skal være med på øvelsen utenfor Stavanger. 

Jones holder, sammen med den andre forskeren fra JPL, Benjamin Holt, en gjesteforelesning ved UiT førstkommende torsdag. 

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 01.06.15 14:00 Oppdatert: 02.06.15 14:37
Vi anbefaler