FORNY2020s søkersamling 15. juni


FORNY2020 i Forskningsrådet har nå ute en utlysning for verifiseringspenger med frist 9. september.  Dette er jo åpent for oppstartsbedrifter (mikrobedrifter) som har røtter i forskningsmiljøene og høyskoler. Forskningsrådet inviterer derfor til en søkerkonferanse for potensielle søkere 15. juni 2015. Påmeldingsfrist er 5. juni

Forskingsrådet ønsker å få opp antall søknader fra slike bedrifter til FORNY2020 og vil derfor ha en søkerkonferanse for potensielle søkere -  Åpen samling – i Forksningsrådets lokaler i Oslo den 15. juni. Alle som er interessert i å søke FORNY2020. (Fristen for påmelding til denne søkersamlingen er 5. juni).

Linken til invitasjon og påmelding er som følger:

http://forskningsradet.pameldingssystem.no/pamelding-til-forny2020s-apne-samling-for-potensielle-sokere-15-juni-2015

Nyhetssaken om samlingen:

 

http://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/Apen_samling_for_sokere_til_FORNY2020/1254008850400/p1253963921831

På Twitter   #norgesarktiske