Arktiske fiskearter i klimatrøbbel

Temperaturen i Barentshavet stiger og Tromsø-forskere har funnet ut at fiskesamfunn flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.
Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 19.05.15 00:00 Oppdatert: 19.05.15 16:54

Snabeluer, en av artene som ekspanderer sitt område og truer de mer sårbare arktiske fiskeartene. Foto: Wenneck/Havforskningsinstituttet

Forskere fra Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og det russiske havforskningsinstituttet PINRO har nylig publisert resultater om klimaendring i Barentshavet. Fiskesamfunnene som lever i disse områdene har flyttet sin geografiske utbredning som resultat av at  temperaturen har steget med nesten 1°C. Forskerteamet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av dette.

Les kronikk i Aftenposten: Klimaendringene presser fisken nordover

Tromsø-forskere Maria Fossheim, Raul Primicerio og Michaela Aschan med ny artikkel om klimaendring og fiskesamfunn i Barentshavet. Foto: Gunnar Sætra

Bedre levevilkår i nord

Sørlige fiskesamfunn med torsk, hyse, dypvannsuer og gapeflyndre flytter seg gradvis nordover i Barentshavet. Leveforholdene for slike arter har blitt bedre lengre nord. For arktiske fiskearter går det ikke like bra. 

Les kronikk i Aftenposten: Klimaendringene presser fisken nordover

Tromsø-forskerne har studert hele fiskesamfunnet i Barentshavet siden 2004. De har samlet inn 74 fiskeslag, og sett på hvordan de fordeler seg i Barentshavet. - Vi har funnet ut at flere av de artene som tidligere var i det sørvestlige Barentshavet har trukket betydelig lenger nord, sier Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.

– Vi finner dem nå i tidligere isdekte områder. Utviklingen har gått mye raskere enn det FNs klimapanel har spådd, sier Fossheim. – Noen av fiskeslagene har flyttet seg fire ganger raskere, forteller forskeren til NRK. 

Ringbuk, en av fiskeartene som kan havne i trøbbel. Foto: fishbase.org

De arktiske fiskeartene som blåkveite, ringbuker, ulker og ålebrosmer er mere sårbare for endringer i økosystemet ettersom de er med stedbundne og mer avhenging av havbunnen for mat. I tillegg kan det være en økt trussel for disse fiskene når det kommer konkurrenter og til og med rovfisk ifra sør. Økende temperatur i Barentshavet er altså dårlige nyheter for disse fiskeartene. 

Forskerteamet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av denne omfattende flytteprossessen.

Artikkelen i Nature Climate Change:

Fossheim, M., Primicerio, R., Johannesen, E., Ingvaldsen, R. Aschan, M. & Dolgov, A. 2015. Recent warming leads to a rapid borealization of fish communities in the Arctic. Nature Climate Change

Vi anbefaler