Arktiske fiskearter i klimatrøbbel

Temperaturen i Barentshavet stiger og Tromsø-forskere har funnet ut at fiskesamfunn flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.
Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 19.05.15 00:00 Oppdatert: 19.05.15 16:54

Snabeluer, en av artene som ekspanderer sitt område og truer de mer sårbare arktiske fiskeartene. Foto: Wenneck/Havforskningsinstituttet

Forskere fra Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og det russiske havforskningsinstituttet PINRO har nylig publisert resultater om klimaendring i Barentshavet. Fiskesamfunnene som lever i disse områdene har flyttet sin geografiske utbredning som resultat av at  temperaturen har steget med nesten 1°C. Forskerteamet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av dette.

Les kronikk i Aftenposten: Klimaendringene presser fisken nordover

Tromsø-forskere Maria Fossheim, Raul Primicerio og Michaela Aschan med ny artikkel om klimaendring og fiskesamfunn i Barentshavet. Foto: Gunnar Sætra

Bedre levevilkår i nord

Sørlige fiskesamfunn med torsk, hyse, dypvannsuer og gapeflyndre flytter seg gradvis nordover i Barentshavet. Leveforholdene for slike arter har blitt bedre lengre nord. For arktiske fiskearter går det ikke like bra. 

Les kronikk i Aftenposten: Klimaendringene presser fisken nordover

Tromsø-forskerne har studert hele fiskesamfunnet i Barentshavet siden 2004. De har samlet inn 74 fiskeslag, og sett på hvordan de fordeler seg i Barentshavet. - Vi har funnet ut at flere av de artene som tidligere var i det sørvestlige Barentshavet har trukket betydelig lenger nord, sier Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.

– Vi finner dem nå i tidligere isdekte områder. Utviklingen har gått mye raskere enn det FNs klimapanel har spådd, sier Fossheim. – Noen av fiskeslagene har flyttet seg fire ganger raskere, forteller forskeren til NRK. 

Ringbuk, en av fiskeartene som kan havne i trøbbel. Foto: fishbase.org

De arktiske fiskeartene som blåkveite, ringbuker, ulker og ålebrosmer er mere sårbare for endringer i økosystemet ettersom de er med stedbundne og mer avhenging av havbunnen for mat. I tillegg kan det være en økt trussel for disse fiskene når det kommer konkurrenter og til og med rovfisk ifra sør. Økende temperatur i Barentshavet er altså dårlige nyheter for disse fiskeartene. 

Forskerteamet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av denne omfattende flytteprossessen.

Artikkelen i Nature Climate Change:

Fossheim, M., Primicerio, R., Johannesen, E., Ingvaldsen, R. Aschan, M. & Dolgov, A. 2015. Recent warming leads to a rapid borealization of fish communities in the Arctic. Nature Climate Change

Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 19.05.15 00:00 Oppdatert: 19.05.15 16:54
Vi anbefaler