Akademiet for yngre forskere søker medlemmer

08.05.15 Theresa Mikalsen

Høsten 2015 skal et nytt tverrfaglig vitenskapsakademi, Akademiet for yngre forskere, etableres i Norge. Formålet med akademiet er å være en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt å være en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. På sikt skal akademiet bestå av 40 yngre forskere som arbeider i Norge; i år letes det etter de 20 første som skal være med å stifte og bygge opp akademiet. Er du en av dem? Søknadsfrist 15. juni.

På Twitter   #norgesarktiske