Unge Musikere 10 år

07.05.15 Elvemo, Arne

18. og 19. april markerte konservatoriene i landet at det er 10 år siden Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere kom i gang. Det ble gjort med en nasjonal samling på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Der fikk deltakerne spille på elevkonserter og på festkonserten, de fikk delta på mesterklasser og i sosiale sammenkomster. Vel ett hundre unge talenter møttes.

Fra Tromsø var det fem elever og tre lærere som hadde anledning til å delta. På festkonserten kunne alle strykerne danne et fyldig strykeorkester.

Unge Musikere

Det hele ble avsluttet med en komposisjon av en av NMHs komposisjonslærere skrevet for alle elevene, og de var ikke bare på scenen, men spredt rundt omkring i en fullsatt Lindemannsal. Et stort øyeblikk for talentsatsingen i Norge.

På Twitter   #norgesarktiske